Přeskočit na hlavní obsah

Konstrukční prvky a prefabrikace

RIBtec

STATIKA KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ A BALÍKY POSUDKOVÝCH PROGRAMŮ PRO POZEMNÍ STAVBY A PREFABRIKACI

PŘÍKLADNOU INTEGRACÍ VÝPOČETNÍCH, NÁVRHOVÝCH, POSUDKOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH TECHNOLOGIÍ MINIMALIZUJÍ STATICKÉ PROGRAMY RIB ČASOVÉ NÁROKY A RUTINNÍ PRACNOST. VŠECHNY TYTO PROGRAMY JSOU ZAMĚŘENY NA MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ NÁKLADŮ SPOJENÝCH S NÁVRHEM A DOKUMENTACÍ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.

RTool

Balíček posudků pro dřevo, ocel, beton a zdivo

RTcdesign

Navrhování a posouzení betonových průřezů

RIBtec beton

Balík statických programů pro pozemní stavby

RIBtec beton Plus

Balík EXPERT statických programů pro pozemní stavby

BALKEN

Spojité nosníky pozemních staveb, beton, ocel, dřevo

BEST beton

Betonové sloupy na MSÚ, včetně nelineárního výpočtu dle teorie II. řádu a efektivních tuhostí

BEST požár

Návrh betonových sloupů na požární odolnost rozšířenou zónovou metodou (B2)

BEST ocel

Ocelové sloupy na MSÚ, včetně vzpěru s klopením a deformací na MSP

FUNDA

Základové pasy a patky s obdélníkovou deskou

FUNDA prefa

Rozšíření FUNDA o patky s vnějším nebo vetknutým kalichem

FUNDA polygon

Rozšíření FUNDA o patky s kruhovou nebo polygonální deskou

FUNDA expert

Základové patky a pasy s libovolným tvarem desky, vnitřní a vnější kalichy

FERMO pozemní stavby

Prefabrikované nosníky, deskové panely a filigrány pozemních staveb

FERMO mosty

ŽB a předpjaté prefabrikované trámy mostních staveb

FERMO stabilita

Posouzení stability na klopení

FERMO rozšíření

Další funkční rošíření FERMO

ZWAX

Šikmý ohyb polygonálních betonových a předpjatých průřezů

RTbsholz

Lepené nosníky a vazníky


PROFESIONÁLNÍ SOFTWARE PRO STATIKY A INŽENÝRY

V časech neúprosně krátkých termínů a nedostatku odborného personálu mají zásadní význam integrovaná řešení. Statický software RIBTEC proto poskytuje a využívá synergie při výpočtech, navrhování, posuzování a konstrukčním ztvárnění. Během celého statického návrhu tak čerpáte výhody efektivního toku dat ve smyslu Building Information Modeling (BIM).

Softwarová řešení RIB pro statiku stavebních konstrukcí pokrývají oblast pozemních a inženýrských staveb, návrhy dílčích konstrukčních prvků a prefabrikátů, zakládání staveb a geotechniku, až po výpočty metodou konečných prvků (FEM), včetně mostů. Na tuto bohatou paletu přímo navazuje tvorba konstrukčních výkresů tvaru a výztuže.

Firma RIB kontinuálně vyvíjí již od roku 1961 pokrokové statické programy a FEM. Tyto programy dlouhodobě s úspěchem používá více než 5.000 inženýrských kanceláří, stavebních společností, developerů a státních organizací. Více než cca 100 dílčích statických programů RIBTEC pokrývá široké spektrum potřeb současné stavební praxe.

Obr. 6     Železobetonový vazník s vaznicemi

Prefabrikovaná konstrukce nové výrobní haly VW v Bratislavě

Konstrukční řešení a realizaci nové prefabrikované nosné konstrukce přístavby výrobní haly 2A lakovna bratislavského závodu Volkswagen, realizované v průběhu zimy a jara 2010

Nová generace SW na statiku prefabrikátů

Železobetonové a předpjaté nosníky, stropní desky a filigrány
Provozní zkouška plavební komory Zeltingen

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu

Stručný popis projektu a stavby dvou plavebních komor na řece Mosela.
Prefabrikovaný skelet nosné konstrukce, foto zhotovitele PSG a.s., Otrokovice

Praktická použitelnost metod navrhování ŽB konstrukcí na účinky požáru

Zhodnocení v kontextu konstrukce budovy a vlivů teorie II. řádu u sloupů
Vizualizace projektu s mostními objekty, pohled od východu

Frankfurtské letiště s novými leteckými spoji

5-ti mostní propojení letištních drah přes kapacitní dálnici a železnici