Přeskočit na hlavní obsah

Konstrukční prvky a prefabrikace

RIBtec

STATIKA KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ A BALÍKY POSUDKOVÝCH PROGRAMŮ PRO POZEMNÍ STAVBY A PREFABRIKACI

PŘÍKLADNOU INTEGRACÍ VÝPOČETNÍCH, NÁVRHOVÝCH, POSUDKOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH TECHNOLOGIÍ MINIMALIZUJÍ STATICKÉ PROGRAMY RIB ČASOVÉ NÁROKY A RUTINNÍ PRACNOST. VŠECHNY TYTO PROGRAMY JSOU ZAMĚŘENY NA MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ NÁKLADŮ SPOJENÝCH S NÁVRHEM A DOKUMENTACÍ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.

RTool

Balíček posudků pro dřevo, ocel, beton a zdivo

RTcdesign

Navrhování a posouzení betonových průřezů

RIBtec beton

Balík statických programů pro pozemní stavby

RIBtec beton Plus

Balík EXPERT statických programů pro pozemní stavby

BALKEN

Spojité nosníky pozemních staveb, beton, ocel, dřevo

BEST beton

Betonové sloupy pozemních staveb s teorií II. řádu stabilitou na vzpěr

BEST požár

Návrh betonových sloupů na požární odolnost rozšířenou zónovou metodou

BEST ocel

Ocelové sloupy (3D) se vzpěrem a klopením

FUNDA

Základové pasy a patky s obdélníkovou deskou

FUNDA prefa

Rozšíření FUNDA o patky s vnějším nebo vetknutým kalichem

FUNDA polygon

Rozšíření FUNDA o patky s kruhovou nebo polygonální deskou

FUNDA expert

Základové patky a pasy s libovolným tvarem desky, vnitřní a vnější kalichy

FERMO pozemní stavby

Prefabrikované nosníky, deskové panely a filigrány pozemních staveb

FERMO mosty

ŽB a předpjaté prefabrikované trámy mostních staveb

FERMO stabilita

Posouzení stability na klopení

FERMO rozšíření

Další funkční rošíření FERMO

ZWAX

Šikmý ohyb polygonálních betonových a předpjatých průřezů

RTslab

Betonové stropní, filigránové a základové desky

RTbsholz

Lepené nosníky a vazníky