Přeskočit na hlavní obsah

Licenční ochrana

Typy a technické prostředky licenční ochrany softwaru RIB

Včeobecně k licenční ochraně RIB

Širokou nabídkou typů licenční ochrany, jednotnou pro všechny produkty RIB, je zajištěna nejlepší možná flexibilita při používání našeho softwaru. Všechny varianty licenční ochrany lze vzájemně kombinovat, a to jak samostatná pracoviště, tak i síťová. Pokud je na daném pracovišti aktuálně k dispozici více druhů licencí, pak se vždy nejprve použije licence lokální. Instalace RIB Licenčního managementu je nezávislá na instalaci vlastních produktů RIB. Produkty RIB tak mohou být např. nainstalovány síťově, licenční ochrana jako samostatné pracoviště a naopak.

RIB Licenční manager, V 11.41 754

základní systémová komponenta pro správu a provoz licencí softwarů RIB

Typy licencí

Samostatná licence pracoviště může poskytovat licenci libovolnému množství produktů na daném pracovišti, konkrétní sestavení je nezávislé na oblasti produktů RIB. Pro každé pracoviště je tedy nutný pouze jeden prostředek licenční ochrany. Při tomto druhu licenční ochrany existuje pevné spojení mezi produkty RIB a danou samostatnou licencí pracoviště. Samostatná licence pracoviště může být i časově omezená. Konkrétní přiřazení jednotlivých produktů RIB k samostatným licencím pracovišť si určuje zákazník při své objednávce. Dodatečné změny v přiřazení produktů jsou zpoplatňována dle aktuálního ceníku. V rámci produktové řady je 1 ks licenčního klíče USB pro její dílčí produkty již obsažen v ceně softwaru. Pokud se mají jednotlivé dílčí produkty rozdělit na více licenčních klíčů, pak je dodávka každého dalšího klíče zpoplatněna. Vzhledem k tomu, že operační systémy interpretují licenční klíče USB jako diskové jednotky, je počet klíčů na jednom pracovišti omezen max. počtem volných písmen disků.

Technický prostředek licenční ochrany

Obsah dodávky

Všechny licence se spravují centrálně v síti. Neexistuje omezení na určité produkty a mohou být používány vícenásobné licence téhož produktu až do celového počtu zakoupených kusů. Zakoupené licence jsou k dispozici v dané síti, včetně přístupů VPN, pro všechna klientská pracoviště, neboť není definováno žádné omezení na konkrétní pracoviště nebo uživatele. Lze však definovat omezení licenčního rozsahu individuálně na jednotlivých klientských pracovištích.

V případě Licenčního serveru Plus lze navíc licence zvolených produktů dočasně na dobu max. 180 dnů vyjmout ze sítě a přenést na vybrané (mobilní) pracoviště, které pak již k provozu licencí nevyžaduje online propojení na licenční server.

Technický prostředek licenční ochrany

  • zpravidla licenční klíč typu USB (CodeMeter, viz > web výrobce)
  • na vyžádání prostřednictvím hardware komponenty licenčního serveru (např. MAC jeho síťové karty apod., zejména v případě architektury VMware)

Obsah dodávky

Výhody síťových licencí

  • Síťová licence je tzv. plovoucí, tj. v dané sítí může být použita z libovolného pracoviště.
  • Síťová licence je poskytována i přes VPN, tj. vzdáleným pracovištím typu homeoffice nebo v místě realizace projektu.
  • Síťová licence může být poskytována zcela běžným, trvale zapnutým kancelářským počítačem, tj. nemusí se nutně jednat o výkonný server.
  • Síťová licence nevyžaduje přítomnost licenčního klíče na pracovišti.
  • Síťová licence značně eliminuje riziko ztráty, či krádeže lokálního licenčního klíče.
  • Síťová licence umožňuje v případě více produktů "na jednom licenčním klíči" současné používání jednotlivých produktů z více pracovišť.
  • Síťová licence umožňuje současné, vícenásobné užívání konkrétního produktu z různých pracovišť až do celkového počtu jeho zakoupených licencí.
  • Stávající samostatné licence lze převést na síťové licence jen za korespondující doplatek cenového rozdílu.