Základní přehled

 • rozšířená a materiálově univerzální sbírka statických programů na náročné inženýrské úlohy
 • Návrhy železobetonu, posouzení ocele a dřeva dle příslušných norem ČSN EN, obecné EN, DIN EN, BS EN a ÖNORM EN
 • Návrhy a posouzení typizovaných železobetonových a předpjatých prutových a plošných průřezů na MSÚ, MSP a MS únavy
 • ŽB a předpjaté spojité nosníky včetně základního rozvržení výkresu výztuže;
  ocelové a dřevěné spojité nosníky včetně posouzení;
  elastické uložení spolitých nosníků včetně výpadku podloží
 • Štíhlé ŽB sloupy s běžnými parametrickými průřezy a návrhy na požární odolnost zónovou metodou;
  štíhlé ocelové sloupy včetně výpočtu únosného zatížení a prostorovou vzpěrnou stabilitou
 • Základové patky s obdélníkovým, kruhovým nebo polygonálním tvarem desky, vč. vnitřního a vnějšího kalichu
 • Dalších 20 dílčích programů RTool, tj. časté prvky a detaily, beton, dřevo / krovy, ocel
 • Jednoduchý nástroj CAD na úpravy a export DXF/DWG generovaných výkresů řešených prvků

Charakteristiky RIBtec beton Plus

RIBtec beton Plus je velmi všestranná, užitečná sbírka návrhových a posudkových programů, umožňující řešení komplexních a náročných případů.Tento sw balík nabízí zejména tyto následují funkce:

 • přehledné, objektové, kontextově senzitivní grafické prostředí
 • grafické, interaktivní zadání a úpravy s okamžitou vizuální kontrolou
 • grafická schémata s parametrickými objekty a kótami a okamžitým přebíráním úprav
 • snadná obsluha, přehledná práce a rychlé výsledky návrhů
 • technologie šablon pro řešení častých úloh
 • podrobné příručky a nápověda
 • napojení výpočtu na konstrukční výkres
 • generování konstrukčních výkresů a jejich další zpracování v CAD ZEICON® nebo prostřednictvím exportu DXF/DWG libovolném, jiném SW CAD