Estetická, ekologická a ekonomická alternativa

Moderní, pokročilé technologie výroby a navrhování lepených dřevěných nosníků umožňují překonávat velmi velká rozpětí. Tento typ dřevěných prvků tak představuje vážnou alternativu k tradičním železobetonovým, předpjatým nebo ocelovým prvkům. Vedle zjevných ekologických a estetických hledisek může být u konkrétní, kombinované nosné konstrukce v celkové výrobní bilanci použití lepených nosníků ekonomicky výhodnější, neboť odpadá těžkotonážní transport, manipulace a montáž. Bonusem může být rovněž vyšší požární odolnost dřeva než oceli a úspora speciálních nátěrů.

Základní přehled

 • Kompletní statický výpočet a posouzení lepeného nosníku včetně dílčích konstrukčních detailů
 • Aktuální normy pro navrhování dřevěných konstrukcí pozemních staveb řady EN 1995-1, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK a starší normy DIN 1052
 • Parametrizované tvary typických praktických řešení, tj. trám, pultový nosník, sedlový vazník s přímou nebo zaoblenou dolní hranou, oblouk s přímými rameny, rybinový, resp. parabolický tvar s přímými rameny
 • Skladba průřezu z předepsaných rozměrů lamel
 • Zohlednění lokálních výztuh závitovými tyčemi a lepených desek a pásků
 • Zohlednění zakřivené systémové osy
 • Automatika normových zatížení sněhem a větrem, automatické sestavení a výpočet všech relevantních návrhových kombinací
 • Posouzení lepeného nosníku na MSÚ, MSP, stabilitu na klopení a požární odolnost
 • Návrh dodatečných výztuh kolem příčných prostupů a v oblastech podporových ozubů
 • Automatický, konfigurovatelný a opakovatelný protokol výpočtu a posouzení se schématy výpočetního modelu a numerickými a grafickými výsledky

Charakteristiky RTbsholz

RTbsholz je specializovaný software vyvinutý ve spolupráci RIB s renomovaným výrobcem dřevěných konstrukcí, společností Paul STEPHAN GmbH + Co. KG, Gaildorf a poskytuje např. následující výhody:

 • komfortní, přehledné, objektové grafické prostředí s parametrizovanými typickými případy řešení a okamžitým zobrazením změn
 • mj. podpora speciálních materiálů jako je např. Kerto-S nebo dub GL70
 • plně automatizovaný výpočetní model FEM
 • kompletní posouzení dřevěného prvku
 • podpora tvorby firemních a uživatelských šablon typických případů řešení