Základní přehled

BEST požár rozšiřuje základní softwarový balík > BEST beton o návrh a posouzení štíhlých betonových sloupů na požární odolnost. Výpočet probíhá rozšířenou zónovou metodou dle normy EN 1992-1-2. Jedná se zejména o následující možnosti:

 • návrh betonových sloupů s obdélníkovými průřezy na požadovanou třídu požárni odolnosti rozšířenou zónovou metodou
 • ohoření průřezu ze všech stran, jednostranné, dvoustranné nebo trojstranné
 • numerická termická analýza nestacionárního teplotního pole v průřezu
 • materiálové parametry betonu a výztuže za vysokých teplot, redukované pracovní diagramy napětí-přetvoření
 • zohlednění teplotního poškození průřezu vlivem požárních plynů, tj. hloubky poškozené, odprýskané povrchové vrstvy
 • stanovení stupňů využití jak pro únosnost na úrovni průřezů, tak i pro globální systémovou vzpěrnou stabilitu

NOVINKY BEST požár

Statický software na navrhování velmi štíhlých betonových sloupů BEST beton vychází od verze 21.0 s novým výpočetním a návrhovým jádrem na bázi osvědšeného řešení FEM TRIMAS, které bylo speciálně pro tyto účely rozšířeno a naladěno, a poskytuje tak nové a výstižnější možnosti statiky těchto velmi náročných a častých konstrukčních prvků. U BEST požár se zejména o tyto novinky:

 • Nová termická analýza diferenciální metodou pro obdélníkové tvary průřezů sloupu.
 • Individuální výpočet teploty pro každou polohu profilu výztuže v betonovém průřezu dle schématu skladby výztuže.
 • Cílené nastavení hran sloupu vystavených účinkům požáru při jeho modelování rozšířenou zónovou metodou.
 • Zpřesněný návrh na požární odolnost zónovou metodou s teplotně závislými materiálovými parametry individuálně pro každou položku výztuže.

Charakteristiky BEST požár

Návrh na požadovanou požární odolnost BEST požár významně rozšiřuje základní funkční rozsah a poskytuje zejména tyto další výhody:

 • zohlednění normových teplotních křivek NTK
 • návrh a posouzení požárni odolnosti zónovou metodou nad rámec normou významně omezené použitelnosti tabelárních metod, tj. limity stran absolutní výšky, štíhlosti a okrajových podmínek sloupu
 • kompletní návrh betonových sloupů nejen za běžné teploty, ale i na požadovanou PO v jednom programovém běhu s vyznačením rozhodujícího návrhového účinku
 • přehledný protokol výsledků termické a mechanické analýzy a požárního návrhu