Základní přehled

 • Návrh betonových sloupů na požární odolnost rozšířenou zónovou metodou dle aktuálních norem řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK 
 • Šikmý ohyb s (excentrckou) normálovou silou a posouvajícími silami
 • Stavebně typické tvary průřezů, obdélník, kruh, prstenec
 • Zohlednění teplotních přetvoření a degradace materiálů vlivem požáru
 • Automatická tvorba a nabídka sady požárních návrhových kombinací po nelineární výpočet
 • Rohová / skládaná nebo obvodová výztuž
 • Vyznačení rozhodující návrhové kombinace

Charakteristiky BEST požár

Funkční rozšíření BEST požár umožňuje navrhování betonových sloupů na požární odolnost nad rámec tabelární metody. Použití tabelární metody NENÍ dle normy PŘÍPUSTNÉ pro  horizontálně NEztužené sloupy a je dále významně omezené výškou sloupu. Aplikace rozšířené zónové metody v BEST požár umožňuje:

 • zohlednění teplotního namáhání materiálů dle NTK
 • řešení PO pro horizontálně neztužené sloupy a sloupy vyšší než 6 m
 • kompletní návrh betonových sloupů za běžné teploty a na PO v jednom programovém běhu s vyznačením rozhodujícího návrhového účinku
 • přehledný výstup výsledků teplotní a mechnické analýzy a požárního návrhu