Základní přehled

BEST požár rozšiřuje základní softwarový balík > BEST beton o návrh a posouzení štíhlých betonových sloupů na požární odolnost. Výpočet probíhá „zjednodušenou výpočetní metodou“, rozšířenou zónovou metodou dle normy EN 1992-1-2 a dále pak v souladu se zvolenou národní přílohou. Jedná se zejména o následující možnosti:

 • návrh betonových sloupů s obdélníkovými průřezy na požadovanou třídu požárni odolnosti rozšířenou zónovou metodou
 • ohoření průřezu ze všech stran, jednostranné, dvoustranné nebo trojstranné
 • numerická termická analýza nestacionárního teplotního pole v průřezu
 • materiálové parametry betonu a výztuže za vysokých teplot, redukované pracovní diagramy napětí-přetvoření
 • zohlednění teplotního poškození průřezu vlivem požárních plynů, tj. hloubky poškozené, odprýskané povrchové vrstvy
 • individuální zohlednění teploty každého jednotlivého profilu výztuže dle zadaného schématu vyztužení (tj. např. ve schématu 4x1, 4x3, 4x5 aj.)
 • stanovení stupňů využití jak pro únosnost na úrovni průřezů, tak i pro globální systémovou vzpěrnou stabilitu

Charakteristiky BEST požár

Návrh na požadovanou požární odolnost BEST požár významně rozšiřuje základní funkční rozsah a poskytuje zejména tyto další výhody:

 • zohlednění normových teplotních křivek NTK
 • návrh a posouzení požárni odolnosti zónovou metodou nad rámec normou významně omezené použitelnosti tabelárních metod, tj. limity stran absolutní výšky, štíhlosti a okrajových podmínek sloupu
 • kompletní návrh betonových sloupů nejen za běžné teploty, ale i na požadovanou PO v jednom programovém běhu s vyznačením rozhodujícího návrhového účinku
 • přehledný protokol výsledků termické a mechanické analýzy a požárního návrhu