Základní přehled

BEST požár rozšiřuje základní softwarový balík > BEST beton o návrh a posouzení štíhlých betonových sloupů na požární odolnost. Výpočet probíhá rozšířenou zónovou metodou dle normy EN 1992-1-2. Jedná se zejména o následující možnosti:

 • návrh betonových sloupů s obdélníkovými průřezy na požadovanou třídu požárni odolnosti rozšířenou zónovou metodou
 • ohoření průřezu ze všech stran, jednostranné, dvoustranné nebo trojstranné
 • numerická termická analýza nestacionárního teplotního pole v průřezu
 • materiálové parametry betonu a výztuže za vysokých teplot, redukované pracovní diagramy napětí-přetvoření
 • zohlednění teplotního poškození průřezu vlivem požárních plynů, tj. hloubky poškozené, odprýskané povrchové vrstvy
 • stanovení stupňů využití jak pro únosnost na úrovni průřezů, tak i pro globální systémovou vzpěrnou stabilitu

NOVINKY BEST požár

> Novinky verze 23.0

Statický software na navrhování velmi štíhlých betonových sloupů BEST beton disponuje od verze 21.0 zcela novým výpočetním a návrhovým jádrem, umožňujícím velmi hospodárné návrhy i s použitím vysokopevnostních materiálů. Tento vývoj pokračuje v současné programové verzi 22.0. Vedle průběžné údržby a přizpůsobení na Windows 11 se u BEST požár se jedná zejména o tyto další novinky:

 • Protokol statického výpočtu byl kompletně přepracován a zohledňuje tak mj. rozdíly výpočtu v návrhovém režimu nebo v přepočtovém režimu. Dokumentace řídících parametrů nelineárního výpočtu, rozšířené výstupy požární odolnosti, přehlednější uspořádání kapitol protokolu s jednoznačným oddělením výsledků dle teorie I. řádu od teorie II. řádu, nové grafické průběhy (např. efektivní tuhosti) a rozšířené, avšak velmi kompaktní obsahy tabelárních výsledků včetně příslušných legend a komentářů velmi usnadňují srozumitelnost a kontrolu výsledků.
 • Spolu s novým protokolem byly nově konfigurovány jeho standardní šablony - Stručný, Podrobný a Detailní.
 • V návrhu na požární odolnost rozšířenou metodou se nově protokolují teploty výztuže po úsecích sloupu a parametry pracovních diagramů výztuže při požáru. Výsledky termické analýzy se nově zobrazují po úsecích sloupu graficky, formou průběhů izoterm v průřezu.
 • Návrh na požární odolnost rozšířenou metodou dále nově podporuje sloupy s kruhovým průřezem. Ověření výsledků těchto výpočtů ukázalo velmi dobrou shodu s naměřenými hodnotami u požarních zkoušek.
 • ... a dále pak již od verze 21.0:
  • Nová termická analýza diferenciální metodou pro obdélníkové tvary průřezů sloupu.
  • Individuální výpočet teploty pro každou polohu profilu výztuže v betonovém průřezu dle schématu skladby výztuže.
  • Cílené nastavení hran sloupu vystavených účinkům požáru při jeho modelování rozšířenou zónovou metodou.
  • Zpřesněný návrh na požární odolnost zónovou metodou s teplotně závislými materiálovými parametry individuálně pro každou položku výztuže.

Charakteristiky BEST požár

Návrh na požadovanou požární odolnost BEST požár významně rozšiřuje základní funkční rozsah a poskytuje zejména tyto další výhody:

 • zohlednění normových teplotních křivek NTK
 • návrh a posouzení požárni odolnosti zónovou metodou nad rámec normou významně omezené použitelnosti tabelárních metod, tj. limity stran absolutní výšky, štíhlosti a okrajových podmínek sloupu
 • kompletní návrh betonových sloupů nejen za běžné teploty, ale i na požadovanou PO v jednom programovém běhu s vyznačením rozhodujícího návrhového účinku
 • přehledný protokol výsledků termické a mechanické analýzy a požárního návrhu