Novinky v ZWAX

 • návrhy pro nekovovou výztuž GFK fy Schöck

Základní přehled

 • Aktuální normy pozemních staveb řady EN, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK
 • Polygonální průřezy s obdélníkovými, kruhovými nebo polygonálními otvory
 • Skládané průřezy z typizovaných parametrických dílčích průřezů
 • Graficky interaktivní konstrukční prostředí na zpracování polygonální geometrie průřezu s importem DXF a možností tabelárního zpracování bodu polygonu
 • Možnost definice vlastních pracovních diagramů materiálu průřezu, betonářské a předpínací výztuže
 • Zadání poloh výztuže spojitě podél obvodových hran, nebo části obvodu, nebo jako jednotlivé pruty, či úseky v libovolném místě průřezu
 • Návrh a posouzení na mezním stavu únosnosti pro šikmý ohyb s normálovou silou
 • Řešení více návrhových kombinací v jednom programovém běhu > obálka nutných ploch výztuže
 • Inverzní úloha, tj. výpočet návrhových účinků ze zadaných přetvoření
 • Napětí v betonářské a předpjaté výztuži

Charakteristiky ZWAX

Návrhové a posudkové algoritmy ZWAX jsou osvědčené jejich dlouhodobým používáním na v inženýrské praxi. Aplikace poskytuje např. následující výhody:

 • hojně využíváný, osvědčený statický software pro navrhování a posouzení tvarově komplikovaných průřezů
 • snadná obsluha grafického prostředí
 • automatické vyhodnocení extrémů
 • zohlednění předpjetí průřezu
 • podpora tvorby individuálních šablon pro často řešené případy