Základní přehled

 • Normy řady ČSN EN, dále obecné EN, DIN EN, ÖNorm EN a BS EN
 • Dřevo: hambalkový krov, bezhambalkový krov, stojatá stolice, vzpěr jednopodlažního dřevěného sloupku, spojitý dřevěný nosník, nárožní krokev, návrh rohového spoje, vaznice, sdružená vaznice
 • Konstrukční ocel: vzpěr s klopením jednopodlažního sloupku, spojitý nosník, výpočet a posouzení napětí průřezu, databanka standardních válcovaných a svařovaných ocelových profilů
 • Beton: základový pas, propíchnutí stropní nebo základové desky, konzola, ozub nosníku, prostup nosníkem, návrh a posouzení výztuže na rovinný ohyb deskového nebo obdélníkového průřezu nebo průřezu T, návrh na únavu a přetvoření
 • Zdivo
 • Posudek zdiva dle jednodušené metodiky DIN 1053-100 a DIN EN 1996-3/NA, nebo dle starší DIN 1053-1, část 6

Charakteristiky RTool

Cílem softwarového balíčku RTool je poskytnout praktickým projektantům a statikům jednoduchý nástroj na operativní řešení každodenních úloh při jedinečném poměru cena/výkon:

 • objektové, kontextově senzitivní grafická prostředí s okamžitou vizuální kontrolou
 • grafická schémata s parametrickými objekty a kótami a okamžitým přebíráním úprav
 • operativní, rychlé výpočty, návrhy a posouzení
 • návrh betonového průřezu popř. i s nekovovou výztuží
 • technologie šablon pro řešení častých úloh