Přeskočit na hlavní obsah

FEM pro pozemní stavby

RIBfem

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ PRO POZEMNÍ STAVBY, TO JE TRIMAS

OBECNÝ, PROSTOROVÝ SOFTWARE FEM TRIMAS NABÍZÍ OBJEKTOVÉ ZADÁNÍ, VÝPOČTY, VYHODNOCENÍ, NÁVRHY A POSUZOVÁNÍ JAK BĚŽNÝCH, TAK I KOMPLEXNÍCH VÝPOČETNÍCH MODELŮ POZEMNÍCH STAVEB. ČETNÁ FUNKČNÍ ROZŠÍŘENÍ UMOŽŇUJÍ ZPRACOVÁNÍ JAK ŽELEZOBETONOVÝCH A PŘEDPJATÝCH KONSTRUKCÍ, TAK I KONSTRUKCÍ OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH, AŽ PO ZOHLEDNĚNÍ RŮZNÝCH NELINEARIT A SEIZMICITY.

TRIMAS kompakt

Plošné a prutové výpočetní modely FEM ve 3D, základní verze

TRIMAS rahmen

Prutové výpočetní modely FEM ve 3D

TRIMAS fem

Plošné a prutové modely FEM ve 3D

RTstahlbemessung

Posudky prutových konstrukcí, ocel

RTholzbemessung

Posudky prutových konstrukcí, dřevo

RTnlgeo

Geometrická nelinearita

RTnlmat

Beton se vznikem trhlin

RTbodenmodell

Vrstevnaté podloží

RTstabil

Stabilitní analýza

RTfrequenz

Frekvenční analýza

RTerdbeben

Seizmická analýza

RTgzg-h

MSP a únava betonu pro PS

RTgzg-b

MSP a únava betonu

RTgzg-ZII

Deformace betonu se vznikem trhlin