Přeskočit na hlavní obsah

FEM pro pozemní stavby

RIBfem

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ PRO POZEMNÍ STAVBY, TO JE TRIMAS

OBECNÝ, PROSTOROVÝ SOFTWARE FEM TRIMAS NABÍZÍ OBJEKTOVÉ ZADÁNÍ, VÝPOČTY, VYHODNOCENÍ, NÁVRHY A POSUZOVÁNÍ JAK BĚŽNÝCH, TAK I KOMPLEXNÍCH VÝPOČETNÍCH MODELŮ POZEMNÍCH STAVEB. ČETNÁ FUNKČNÍ ROZŠÍŘENÍ UMOŽŇUJÍ ZPRACOVÁNÍ JAK ŽELEZOBETONOVÝCH A PŘEDPJATÝCH KONSTRUKCÍ, TAK I KONSTRUKCÍ OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH, AŽ PO ZOHLEDNĚNÍ RŮZNÝCH NELINEARIT A SEIZMICITY.

TRIMAS kompakt

Plošné a prutové výpočetní modely FEM ve 3D, základní verze

TRIMAS rahmen

Prutové výpočetní modely FEM ve 3D

TRIMAS fem

Plošné a prutové modely FEM ve 3D

RTstahlbemessung

Posudky prutových konstrukcí, ocel

RTholzbemessung

Posudky prutových konstrukcí, dřevo

RTnlgeo

Geometrická nelinearita

RTnlmat

Beton se vznikem trhlin

RTbodenmodell

Vrstevnaté podloží

RTstabil

Stabilitní analýza

RTfrequenz

Frekvenční analýza

RTerdbeben

Seizmická analýza

RTgzg-h

MSP a únava betonu pro PS

RTgzg-b

MSP a únava betonu

RTgzg-ZII

Deformace betonu se vznikem trhlin


PROFESIONÁLNÍ SOFTWARE PRO STATIKY A INŽENÝRY

V časech neúprosně krátkých termínů a nedostatku odborného personálu mají zásadní význam integrovaná řešení. Statický software RIBTEC proto poskytuje a využívá synergie při výpočtech, navrhování, posuzování a konstrukčním ztvárnění. Během celého statického návrhu tak čerpáte výhody efektivního toku dat ve smyslu Building Information Modeling (BIM).

Softwarová řešení RIB pro statiku stavebních konstrukcí pokrývají oblast pozemních a inženýrských staveb, návrhy dílčích konstrukčních prvků a prefabrikátů, zakládání staveb a geotechniku, až po výpočty metodou konečných prvků (FEM), včetně mostů. Na tuto bohatou paletu přímo navazuje tvorba konstrukčních výkresů tvaru a výztuže.

Firma RIB kontinuálně vyvíjí již od roku 1961 pokrokové statické programy a FEM. Tyto programy dlouhodobě s úspěchem používá více než 5.000 inženýrských kanceláří, stavebních společností, developerů a státních organizací. Více než cca 100 dílčích statických programů RIBTEC pokrývá široké spektrum potřeb současné stavební praxe.

Obr. 6     Železobetonový vazník s vaznicemi

Prefabrikovaná konstrukce nové výrobní haly VW v Bratislavě

Konstrukční řešení a realizaci nové prefabrikované nosné konstrukce přístavby výrobní haly 2A lakovna bratislavského závodu Volkswagen, realizované v průběhu zimy a jara 2010

Nová generace SW na statiku prefabrikátů

Železobetonové a předpjaté nosníky, stropní desky a filigrány
Provozní zkouška plavební komory Zeltingen

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu

Stručný popis projektu a stavby dvou plavebních komor na řece Mosela.
Prefabrikovaný skelet nosné konstrukce, foto zhotovitele PSG a.s., Otrokovice

Praktická použitelnost metod navrhování ŽB konstrukcí na účinky požáru

Zhodnocení v kontextu konstrukce budovy a vlivů teorie II. řádu u sloupů
Vizualizace projektu s mostními objekty, pohled od východu

Frankfurtské letiště s novými leteckými spoji

5-ti mostní propojení letištních drah přes kapacitní dálnici a železnici