Přeskočit na hlavní obsah

FEM pro pozemní stavby

RIBfem

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ PRO POZEMNÍ STAVBY, TO JE TRIMAS

OBECNÝ, PROSTOROVÝ SOFTWARE FEM TRIMAS NABÍZÍ OBJEKTOVÉ ZADÁNÍ, VÝPOČTY, VYHODNOCENÍ, NÁVRHY A POSUZOVÁNÍ JAK BĚŽNÝCH, TAK I KOMPLEXNÍCH VÝPOČETNÍCH MODELŮ POZEMNÍCH STAVEB. ČETNÁ FUNKČNÍ ROZŠÍŘENÍ UMOŽŇUJÍ ZPRACOVÁNÍ JAK ŽELEZOBETONOVÝCH A PŘEDPJATÝCH KONSTRUKCÍ, TAK I KONSTRUKCÍ OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH, AŽ PO ZOHLEDNĚNÍ RŮZNÝCH NELINEARIT A SEIZMICITY.

TRIMAS kompakt

Plošné a prutové výpočetní modely FEM ve 3D, základní verze

TRIMAS rahmen

Prutové výpočetní modely FEM ve 3D

TRIMAS fem

Plošné a prutové modely FEM ve 3D

RTstahlbemessung

Posudky prutových konstrukcí, ocel

RTholzbemessung

Posudky prutových konstrukcí, dřevo

RTnlgeo

Geometrická nelinearita

RTnlmat

Beton se vznikem trhlin

RTbodenmodell

Vrstevnaté podloží

RTstabil

Stabilitní analýza

RTfrequenz

Frekvenční analýza

RTerdbeben

Seizmická analýza

RTgzg-h

MSP a únava betonu pro PS

RTgzg-b

MSP a únava betonu

RTgzg-ZII

Deformace betonu se vznikem trhlin


Upozornění ke statice RIBTEC

Společnost RIB ovlivňovala a utvářela svými softwarovými řešeními po více než šest dekád obor statiky stavebních konstrukcí a dosáhla v něm přesvědčivé reputace na vysoké úrovni. Poptávka po těchto řešeních však v posledních letech výrazně poklesla, a to jak na straně nových, tak i na straně našich dlouhodobých zákazníků. Z těchto důvodů jsme se po pečlivém uvážení rozhodli, do konce roku 2024 naši produktovou řadu RIBTEC, tj. všechny produkty RIBtec, RIBgeo, RIBfem, RIBcad a iTWO structure, ukončit.

Prodej nových a dalších licencí produktů RIBTEC byl ukončen k 31.12.2023.
Pro zákazníky se Smlouvou o servisu software v současnosti připravujeme finální verze 2024 (V23.9).
V roce 2024 k produktům RIBTEC, ve smyslu našich smluv o servisu software, nadále poskytujeme podporu a údržbu.
Stávající smlouvy o servisu software k produktové řadě RIBTEC budou písemným sdělením, zaslaným nejpozději do 30. září 2024, ze strany RIB ukončeny k 31.12.2024.
Po uplynutí roku 2024 ukončíme veškeré služby z titulu smluv o servisu software k produktové řadě RIBTEC.
Veškere dodané licence softwaru produktové řady RIBTEC bude možné nadále používat i po 31. prosinci 2024.
Plánujeme umožňovat výměny a náhrady prostředků licenční ochrany i po 31. prosinci 2024, a to tak dlouho, dokud to bude technicky možné.

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Spojte se prosím se svojí obvyklou kontaktní osobou RIB z oboru statiky stavebních konstrukcí, naším servisním týmem nebo pište na RIB.praha@rib-software.com. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na čísle +420 241 442 078. Rádi bychom zdůraznili, že toto rozhodnutí nemá jakýkoliv dopad na ostatní produkty RIB. Namísto toho zaměříme zaměstnance z oboru statiky více na další vývoj našeho ostatního produktového portfolia, abychom vám mohli i v budoucnu nadále nabízet inovativní řešení.

Chceme poděkovat vám, našim milým zákazníkům, stejně tak všem dalším, kteří se angažují v oboru statiky stavebních konstrukcí, za dlouholetou důvěru, loajalitu a podnětné přínosy a prosíme o pochopení tohoto těžkého rozhodnutí.

Prefabrikovaná konstrukce nové výrobní haly VW v Bratislavě

Konstrukční řešení a realizaci nové prefabrikované nosné konstrukce přístavby výrobní haly 2A lakovna bratislavského závodu Volkswagen, realizované v průběhu zimy a jara 2010

Nová generace SW na statiku prefabrikátů

Železobetonové a předpjaté nosníky, stropní desky a filigrány

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu

Stručný popis projektu a stavby dvou plavebních komor na řece Mosela.

Praktická použitelnost metod navrhování ŽB konstrukcí na účinky požáru

Zhodnocení v kontextu konstrukce budovy a vlivů teorie II. řádu u sloupů

Frankfurtské letiště s novými leteckými spoji

5-ti mostní propojení letištních drah přes kapacitní dálnici a železnici