Přeskočit na hlavní obsah

Smlouva o servisu software RIB

Bezplatné průběžné aktualizace a technická podpora hotline

Uzavřením Smlouvy o servisu software zajišťujete investici do softwaru a získáváte další výhody

Stav Vašich produktů RIB je vždy aktuální. Kompetentní technická podpora (hotline) RIB reaguje na Vaše dotazy bezplatně a v nejkratším možném čase. Z daňového hlediska je roční servisní poplatek, bez ohledu na jeho výši, v daném kalendářním roce jako nákladová položka plně daňově uznatelný. Nákup jednotlivých aktualizovaných verzí (update/upgrade) je oproti tomu nutné účetně odepisovat v několikaletém období jako technické zhodnocení investičního majetku.

Výhody servisní smlouvy

  • aktualizované a nové programové verze (update, upgrade, patch),

  • odborné, kompetentní poradenství (hotline, email, fax) hotline,

  • instalační podpora, management licencí,

  • pojistka licencí: dodávka/výměna náhradních licencí na základě místopřísežného prohlášení o odcizení, resp. ztrátě původního licenčního média (hardlocku),

  • vzdálená podpora jednorázovým, zabezpečeným online propojením uživatelské podpory RIB přímo do Vašeho počítače (přes internet),

  • slevy cca 10 % na nabízená školení a individuální poradenství,

  • přístup do databanky FAQ (Frequently Asked Questions),

  • mailingové informace: newslettery, informace a tipy k aplikacím,

  • na vyžádání bezplatné testovací licence, ...

Roční servisní poplatek

Smlouva o servisu software se uzavírá pro konkrétní > produkt. Servisní poplatek je splatný 1 x ročně při zahájení ročního servisního cyklu a činí 20 % z ceníkové ceny licence ročně. Smlouva o servisu software zaručuje o 33,3 % výhodnější podmínky průběžné dodávky aktualizovaných a nových verzí.

Zpoplatněné služby a aktualizace BEZ Smlouvy o servisu software

Hotline, instalace, poradenství, změny v konfiguraci licencí, výměny poškozeného a hardlocku apod. jsou zpoplatněny.
Ceny těchto jednotlivých služeb viz

objednávka podpory
Aktualizační paušál bez Smlouvy o servisu software je 2,50 % z ceníkové ceny produktu za každý započatý měsíc od jeho poslední dodávky, tj. 30 % z ceníkové ceny/rok. Ve srovnání s nepravidelnými nákupy aktualizací softwaru, tj. update / upgrade, je úspora se servisní smlouvou významná (min. 33,3 %).

Poptávka aktualizace