Přeskočit na hlavní obsah

Zakládání staveb a geotechnika

RIBgeo

JEDNOTNÁ KONCEPCE GEOTECHNICKÝCH POSUDKŮ

ŠIROKÉ SPEKTRUM RELEVANTNÍCH POSUDKŮ A NÁVRHŮ V OBLASTI ZAKLÁDÁNÍ STAVEB A GEOTECHNIKY POKRÝVÁ SPECIALIZOVANÁ PODSKUPINA PROGRAMŮ. RIB SE PODÍLÍ V PŘÍSLUŠNÝCH PRACOVNÍCH SKUPINÁCH NA TVORBĚ TECHNICKÝCH PRAVIDEL TOHOTO OBORU, COŽ ZARUČUJE JEJICH RYCHLOU A SPRÁVNOU IMPLEMENTACI DO SOFTWARU A JISTOTU PLATNOSTI ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ.

NAGELWAND

Posouzení hřebíkovaných svahů včetně návrhů betonové skořepiny

RTwalls

Pažící konstrukce stavebních jam, základní verze

RTwalls EXPERT

Pažící konstrukce stavebních jam, rozšířená verze

PINWALLS

Podchycení základů opěrným tělesem

LIMES

Výpočty a posouzení opěrných stěn

RTgabion

Výpočty a posouzení opěrných gabionových stěn

ROHR

Hloubená potrubí dle metodiky ATV-A 127/DWA-A 127

DURO

Protlačovaná potrubí dle metodiky ATV 161A/DWA-A 161

GLEITK

Posouzení stability svahů a hrází