Základní přehled

BEST ocel řeší statický výpočet ocelových sloupů se zohledněním teorie II. řádu a imperfekce, a jejich okamžité posouzení na MSÚ a MSP. Komfortní uživatelské prostředí podporuje snadné zadání výpočetního modelu a zatížení, s automatickým vygenerováním návrhových kombinací. Nelineární výpočet uvažuje rovinný nebo šikmý ohyb. Konfigurovatelné a opakovatelné výstupy obsahují jak tabelární alfanumerické, tak i grafické průběhy výsledků.

 • Posouzení ocelových sloupů dle aktuálních norem řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK
 • Automatika stanovení imperfekcí affině ke kritickému tvaru, samostatně pro každou nelineárně řešenou, návrhovou kombinaci
 • Zohlednění teorie I. a II. řádu
 • Posouzení s rozlišením stavů elastický-elastický nebo elastický-plastický
 • Posudek vzpěru s klopením pro každou návrhovou kombinaci
 • Databanka svařovaných a ocelových profilů tvaru I, jeklů, hranolů a trubek
 • Automatika sestavení sad návrhových kombinaci pro nelineární výpočet
 • Libovolné odstupňování a odskoky profilů po výšce sloupu
 • Tuhé nebo poddajné podpory a zavěšené kyvné stojky
 • Konfigurovatelné prostředí obsluhy a přepínání jazyka obsluhy nezávisle na jazyku výstupů (CZ, DE, UK)
 • Přehledné výsupy se šablonami pro Stručný, Podrobný nebo Detailní protokol

Charakteristiky BEST ocel

BEST ocel řeší statický výpočet ocelových sloupů se zohledněním teorie II. řádu a imperfekce, a jejich okamžité posouzení na MSÚ a MSP. Komfortní uživatelské prostředí podporuje snadné zadání výpočetního modelu a zatížení, s automatickým vygenerováním návrhových kombinací. Nelineární výpočet uvažuje rovinný nebo šikmý ohyb. Konfigurovatelné a opakovatelné výstupy obsahují jak tabelární alfanumerické, tak i grafické průběhy výsledků. Program nabízí např. následující výhody:

 • přehledné grafické prostředí a s parametrickými úpravami, kontextovými nabídkami a instantní stručnou nápovědou
 • snadné, intuitivní a srozumitelné ovládaní programu
 • výkonné výpočetní jádro a rychlý přehled a vyhodnocení výsledků
 • přenos zatížení (reakcí) z a do navazujících konstrukčních prvků
 • podpora tvorby firemních a uživatelských šablon typických případů řešení
 • opakovatelné, konfigurovatelné výstupy s přímým exportem do aplikací typu Office