• jednostupňové předpětí s dodatečnou soudržností
 • dvoustupňové předpětí s dodatečnou soudržností, při 1. stupni předpětí ve formě
 • databanka běžných předpínacích systémů
 • snadné a rychlé zadání předpínacích kabelů
 • posouzení předpjatého betonu se zohledněním vlivů DSR
 • podmínky předpětí pro konce kabelů: předepnout, popustit, dopnout
 • zakotvení s nebo bez pokluzu
 • ztráty třením
 • posouzení únavy ohybové betonářské a předpjaté výztuže, stupeň 2
 • posouzení únavy betonu na tlak, stupeň 2
 • posouzení únavy tažených diagonál (příčné, resp. třmínkové výztuže)
 • posouzení únavy tlačených diagonál
 • posouzení únavy spřahovací spáry
 • výpočet únavové pevnosti ze zadaného počtu cyklů
 • zohlednění dynamického součinitele u pozemních staveb
 • zohlednění součinitelů ekvivalentního poškození ve stavbách mostů
 • parametry mostních trámů dle EN 1990, příloha A2, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK
 • zatížení mostů dle normy EN 1991-2
 • kompletní návrhy a posouzení betonu a předpjatého betonu dle aktuální mostní normy EN 1992-2, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK, popř. starší DIN Fachbericht 102
 • zadání podélné ohybové výztuže spojitě po úsecích vztažených k hranám průřezu
 • součinitelé ekvivalentního poškození pro únavový zatěžovací model silničních mostů
 • hlavní tahová napětí na MSP