Přeskočit na hlavní obsah

RIB CostX

Výměry a rozpočty v BIM, 3D & 2D


RIB CostX

RIB CostX Takeoff

RIB CostXL

RIB CostX Educational

RIB CostX Cloud

RIB CostX Viewer

DOKÁZALI JSME TO - ZNOVU!

Již pátým rokem v řadě bylo řešení RIB CostX na udílení cen odborného magazínu > Construction Computing / Awards, The Hammers 2023, které se konalo 09.11.2023 v Londýně, vyhlášeno Rozpočtářským a kalkulačním softwarem roku. Vzhledem k tomu, že o vítězi rozhoduje nezávislé online hlasování, je velmi potěšující a zavazující, že jak naši uživatelé, tak i stavební společnosti opět vybrali RIB CostX za lídra oboru.

Kompletní řešení pro výměry a rozpočty ve 2D, 3D a BIM

Bezproblémová integrace výkazů výměr z podkladů 2D, 3D a BIM a rozpočtování a individuálních reportů; vše dostupné v jedné platformě. Náš software pro zjišťování množství a tvorbu rozpočtů podporuje sjednocení vašich procesů, zvýšení transparentnosti a usnadňuje komunikaci a přináší zvýšení efektivity a produktivity.

Výkazy výměr ve 2D
Ušetřete čas – zjišťujte počty, délky a plochy z naskenovaných výkresů, PDF a CAD jediným kliknutím.

Výkazy výměr ve  3D a BIM
Zajistěte si budoucnost svého podnikání a pracujte s modely BIM s využitím těchto digitálních podkladů k přesnému stanovení množství a nákladů.

Soupisy prací a dodávek
Inteligentní sešity s tabelárními listy ve stylu Excel jsou dynamicky propojené se zdrojovými výkresy a vaší cenovou databází, což zásadně eliminuje chyby při kopírování a pozdějších revizích.

Automatické revize
S výkonným nástrojem automatického sledování revizí, který porovnává stavy výkresů, zvýrazňuje změny a automaticky aktualizuje množství, už nikdy neopomenete její dopad do rozpočtu.

Porovnání subdodavatelů
Komplexní nástroj pro porovnávání subdodavatelů, resp. soutěže nabídek spolehlivě usnadňuje nalezení a volbu nejvýhodnější cenové varianty.

Reporty a výstupy
Přesvědčte svoje zadavatele vyhotovením individuálních, profesionálních reportů a výstupů, včetně výkazů výměr, rozpočtů a plánování nákladů.

Software na rozpočtování staveb: rychlejší, inteligentnější a přesnější.                   Další demonstační videa >

Řešení pro všechny účastníky stavebního projektu

RIB CostX® je výkonný nástroj na sestavení rozpočtových nákladů projektů se širokým uplatněním ve stavebnictví a developementu nemovitostí.

Rozpočtář

BIM manager

Dodavatel

Zadavatel

Stěny a stropy

Podlahy

Střechy

Konstrukční ocel

Interiér

Zahrady

TZB

Beton & zdivo

Infrastruktura

Bílá kniha


Odhad emisí CO2, uhlíková stopa

Výzkumu ukazují, že podílí oboru stavebnictví na světové spotřebě energie činí cca 38 %. Tento vysoký podíl je dán mnohdy velkým množství odpadu, spolu s potřebou sanací, rekonstrukcí a demolic. Udržitelný rozvoj je zásadní pro perspektivu a prosperitu světa. Zhodnocení a prokázání emisí CO2 tak u stavebních projektů nabývá na významu.

Uživatelé RIB CostX nyní mohou využívat ověřená emisní data CO2, dostupná v knihovnách EC3 a RICS, a stanovovat tak celkovou uhlíkovou stopu projektu. Podrobně lze analyzovat podíly dílčích částí, objektů a prvků na celkovém objemu emisí. To umožňuje posoudit dlouhodobé dopady projektu, použitých materiálů a jeho dalších aspektů. Více o partnerství RIB se společností Building Transparency (tvůrce knihovny EC3) se dozvíte zde >.

Vaše řešení BIM 5D, 6D, ...

RIB CostX® je celosvětově etablovaným, špičkovým řešením pro rozpočtování s využitím technologie BIM (Building Information Modelling).

Přejit na podrobnosti >


Licenční konfiguace RIB CostX

Funkce

RIB CostX

RIB CostX 2D

RIB CostX Takeoff

Výkresy 2D (včetně skenů a PDF)         

Modely 3D a BIM         

 

Spoupisy prací + reporty         

 

Sledování revizí         

 

Porovnání subdodavatelů / soutěž         

 

Funkční rozšíření RIB CostXL poskytuje přímé a dynymické propojení výměr měřených v RIB CostX s buňkami sešitů MS Excel®.

Prohlížení a kontrolu výměr, rozpočtů a sestav, vytvořených v RIB CostX, umožňuje všem účastníkům projektu bezplatný prohlížeč RIB CostX Viewer.

RIB CostX je globálním, celosvětovým produktem. Uživatelské prostředí, manuály, dokumentace, online výuková videa a kurzy aj. sovisejcí materiály jsou k dispozici výhradně v angličtině.
Bezproblémové používání diakritických znaků češtiny, slovenštiny, resp. libovolných světových jazyků ve vlastním obsahu projektů a jejich výstupů zaručuje programový standard unicode.

Typy licencí RIB CostX

Licence RIB CostX může být pevně svázaná s pracovní stanicí, nebo síťová, nebo přenosná prostřednictvím licenčního klíče USB. Typy licencí lze v rámci organizace libovolně kombinovat a mohou být i následně měněny dle potřeb zákazníka. Instalace RIB CostX je snadná a intuitivní a může být provedena oprávněným koncovým uživatelem.

Licence pracovní stanice

Licence pracovní stanice je pevně svázaná s pracovní stanicí a umožňuje tak výhradní přístup k softwaru jedinému uživateli. Je nainstalována na jednom počítači a lze ji používat pouze zde.

Síťová licence

Síťové licence umožňují instalaci softwaru na více pracovních stanicích s centrální databází na síťovém serveru, což může to být i běžný, trvale zapnutý počítač. Licence je plovoucí v síti a tzv. konkurenční, tj. omezená na zakoupený počet kusů.

Organizace může mít například 5 ks síťových licencí, určených pro celkem 8 uživatelů, přičemž současně může licenci používat pouze 5 uživatelů. Síťové licence také umožňují současnou práci více uživatelů na stejném projektu.

Instalační předpoklady RIB CostX

Windows 8.1, Windows 10 a Windows 11 (MAC OS prozatím nepodporujeme).

Řekli o nás ...

Faithful+Gould

Evropa

"Jsme odhodláni poskytovat našim klientům služby na světové úrovni, podporované integrovaným souborem špičkových nástrojů. Naše rozhodnutí pro CostX bylo založeno na jeho komplexní funkcionalitě, snadné obsluze a vynikající angažovanosti a technické podpoře poskytované týmem RIB."

Marc Longhurst
ředitel pro strategie a vývoj

Turner & Townsend

Asie


"CostX mění pravidla hry v moderních konzultačních službách. Schopnost převzít 100 % výměr návrhu přímo z jeho prostorového modelu a dynamicky tato množství propojit s rozpočtem zaručuje transparentnost v kvalitě služeb Turner & Townsend. Toto se odráží ve větší obchodní důvěře našich klientů."

Callum Agnew
zástupce ředitele (Asie)

Více informací >

DCWC

Australie


"CostX nasměroval, ve srovnání s jinými IT řešeními na trhu, naši hlavní činnost v oboru plánování nákladů a souvisejícího poradenství do 21. století. S využitím CostX jsme schopni rychle analyzovat změny v návrhu a vyjádřit jejich dopad do nákladů. RIB soustavně rozvíjí tento systém a jeho průběžná údržba poskytuje na národní úrovni nezbytný základ kontinuity klíčových obchodních činností našich kanceláří."

Mark Mammarella
výkonný ředitel (Queensland)

Turner Construction

USA

"CostX rád doporučuji jako vynikající softwarovou platformu pro rozpočtování staveb, která v jednotném softwarovém prostředí obsahuje nejrůznější nástroje na zjišťování množství a stanovení ceny. Umožňuje naší společnosti poskytovat špičkové konzultační služby u světově největších a nejsložitějších stavebních projektů."

Ted Boeckerman
manager přípravy projektů

Více informací >

RUND

United Kingdom


"CostX akceleroval v naší společnosti automatizaci, unifikaci a včasnost plnění zakázek. Naše procesy se zjednodušily a zefektivnily, čímž můžeme i nadále poskytovat vysoce kvalitní poradenské služby v oblasti řízení nákladů. Vřele doporučuji RIB CostX jako optimální řešení pro poskytování konzultačních služeb ve stavebnictví."

Will Ashton
hlavní rozpočtář

Více informací >

 

CostX: rychlejší, chytřejší a přesnější