Všestranný software BALKEN

Nová generace programu BALKEN na komplexní řešení spojitých nosníků a deskových panelů pozemních staveb umožňuje mj. rychlé přepnutí a zhodnocení nejvýhodnější materiálové varianty beton, ocel nebo dřevo, popř. předpjatý beton. Ergonomické ovládání zaručuje moderní, konfigurovatelné, objektové grafické prostředí s pásy karet, panelem rychlý start, přehlednými tabulkami vlastností a instantní rychlou nápovědou. Efektivně a v jednom pracovním kroku takl lze řešit návrhy a posouzení různých typů úloh z oblasti statiky nosných konstrukcí. Dále se nabízejí funkční rozšíření pro návrhy konstrukčních detailů betonových a předpjatých nosníků a možnost elastického uložení.

Zatížení

 • Působiště zatížení centricky nebo excentricky ve směrech y a z
 • Osamělá břemena a momenty
 • Spojitá silová a momentová, úseková zatížení
 • Teplotní zatížení a poklesy podpor
 • Kopírování zatížení a automatika generování zatěžovacích stavů
 • Přenos zatížení do a z jiných položek, navazujících konstrukčních prvků
 • Plně automatická tvorba návrhových kombinací pro běžné návrhy a posudky; nabídka a individuální tvorba sad kombinací pro nelineární výpočty

S programem BALKEN máte k dispozici spolehlivé, praxí prověřené řešení jak běžných, tak i náročných inženýrských úloh.

Základní přehled a charakteristiky

BALKEN je statický program pro Windows na výpočty a navrhování spojitých nosníků z

 • betonu a/nebo předpjatého betonu
 • konstrukční oceli
 • dřeva

V grafickém, interaktivním prostředím BALKEN lze modelovat a řešit jak spojité, tak i prosté nosníky, popř. s klouby, s konzolami, či bez konzol, resp. s elastickým uložením a s vyloučením tahových pružin (např. základové pasy a desky). BALKEN je velmi všestranný statický program a poskytuje např. následující výhody:

 • moderní, konfigurovatelné prostředí s pásem karet, panelem rychlý start, strukturou objektů a panelem jejích vlastností, zobrazením řešeného prvku ve 2D a 3D
 • kontextově senzitivní grafické objekty zadání a okótování prvku, režim WISIWIG
 • okamžité přepínání materiálového provedení nosníku (beton, ocel, dřevo)
 • návrhy a posudky na MSÚ, MSP a MS únavy dle aktuálních norem řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK
 • pomocník zadání, uživatelské šablony projektu
 • zohlednění elastických podpor a kloubů
 • posouzení požární odolnosti pro betonové a dřevěné nosníky
 • přehledné nastavení parametrů výpočtů návrhů a posudků
 • nezávislé přepínání jazyků obsluhy a výstupů (CZ, DE, UK)
 • moderní, opakovatelné, tabelární výstupy v kombinaci s grafickými průběhy a diagramy
 • konfigurovatelný obsah protokolu, individuální filtry a třídění tabulek výsledků
 • přehledné výstupy se šablonami pro Stručný, Podrobný nebo Detailní protokol