Přeskočit na hlavní obsah

Reference

Prefabrikovaná konstrukce nové výrobní haly VW v Bratislavě

Konstrukční řešení a realizaci nové prefabrikované nosné konstrukce přístavby výrobní haly 2A lakovna bratislavského závodu Volkswagen, realizované v průběhu zimy a jara 2010

Nová generace SW na statiku prefabrikátů

Železobetonové a předpjaté nosníky, stropní desky a filigrány

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu

Stručný popis projektu a stavby dvou plavebních komor na řece Mosela.

Praktická použitelnost metod navrhování ŽB konstrukcí na účinky požáru

Zhodnocení v kontextu konstrukce budovy a vlivů teorie II. řádu u sloupů

Frankfurtské letiště s novými leteckými spoji

5-ti mostní propojení letištních drah přes kapacitní dálnici a železnici

Hochmosel bridge

Bridge construction project with many challenges for planning and construction

Navrhování mostů s různou materiálovou skladbou

Předpjaté, spřažené a kombinované mostní konstrukce

Posudky mezních stavů použitelnosti a únavy pro plošné MKP modely železobetonových staveb

Posudky mezních stavů použitelnosti a únavy pro plošné MKP modely železobetonových staveb

Návrh ŽB sloupů na požární odolnost

Porovnání způsobů návrhu štíhlých železobetonových sloupů podle EN 1992-1-1