Základní přehled

BEST beton, s novou generací moderního prostředí obsluhy, řeší statické výpočty a navrhování štíhlých betonových sloupů se zohledněním počátečních imperfekcí, vlivu dotvarování, deformace sloupu pod zatížením (teorie II. řádu) a efektivních tuhostí vyztužených průřezů. Zabezpečení vzpěrné stability sloupu dle požadavků normy je tak implicitní součástí nelineárního návrhového algoritmu. BEST beton poskytuje např. následující možnosti:

 • návrh výztuže betonu na MSÚ dle aktuálních norem řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK
 • výpočet s teorií I. a II. řádu se zohledněním efektivních tuhostí, imperfekce a dotvarování
 • šikmý ohyb s (excentrckou) normálovou silou a posouvajícími silami
 • stavebně typické tvary průřezů, obdélník, U, H, kruh, prstenec
 • standardně posouzení nebo návrh na požární odolnost tabelární metodou, popř. volitelné rozšíření o zónovou metodu > BEST PO
 • volitelné rozšíření předpětí a individuální pracovní diagramy materiálů, polygonální průřezy a kónické sloupy > BEST expert
 • automatická tvorba a nabídka sady návrhových kombinací po nelineární výpočet
 • odstupňování hlavní výztuže po výšce sloupu
 • tuhé nebo elastické vetknutí paty sloupu, tuhé nebo poddajné podpory v podlažích, zavěšené kyvné stojky
 • konfigurovatelné prostředí obsluhy a přepínání jazyka obsluhy nezávisle na jazyku výstupů (CZ, DE, UK)
 • přehledné výstupy se šablonami pro Stručný, Podrobný nebo Detailní protokol

Charakteristiky BEST beton

BEST pro betonové sloupy se stavebně obvyklými průřezy je špičkovým, nelineárním statickým programem, zejména s následujícími vlastnostmi:

 • přehledné, intuitivní grafické prostředí a s parametrickými úpravami, kontextovými nabídkami a instantní stručnou nápovědou
 • výkonné výpočetní jádro a rychlý přehled a vyhodnocení výsledků
 • snadné a bezpečné zadání, výpočty a návrhy neztužených (konzol) a ztužených (vícepodlažních) sloupů
 • mimomořádně hospodárný návrh nutné výztuže betonových, velmi šíhlých a vysoce zatížených sloupů při zachování bezpečnostních kritérií normy
 • přehledné grafické průběhy výsledků
 • přenos zatížení z jiných položek, navazujících konstrukčních prvků
 • sofistikovaný přenos nelineárně spočtených reakcí ze sloupu do základové patky FUNDA

BEST je vhodným nástrojem zejména pro optimalizaci hospodárnosti návrhu nadstandardních (prefabrikovaných štíhlých sloupů s významným vlivem geometrické a materiálové nelinearity (vzpěr, skeletové konstrukce bez systému ztužujících stěn apod.).