Základní přehled

 • Rozsáhlá sbírka statických programů na podstatné inženýrské úlohy
 • Návrhy železobetonu, posouzení ocele a dřeva dle příslušných norem ČSN EN, obecné EN, DIN EN, BS EN a ÖNORM EN
 • Návrhy a posouzení typizovaných železobetonových prutových a plošných průřezů na MSÚ
 • ŽB spojité nosníky včetně základního rozvržení výkresu výztuže
 • Štíhlé ŽB sloupy se stavebně obvyklými tvary průřezů
 • Obdélníkové základové patky
 • Dalších 20 dílčích programů RTool, tj. časté prvky a detaily, beton, dřevo / krovy, ocel
 • Jednoduchý nástroj CAD na úpravy a export DXF/DWG generovaných výkresů řešených prvků

Charakteristiky RIBtec beton

RIBtec beton je všestranná, užitečná sbírka návrhových a posudkových programů, umožňující řešení jak standardních, tak i náročnějších a v praxi méně obvyklých případů.Tento sw balík nabízí zejména tyto následují funkce:

 • přehledné, objektové, kontextově senzitivní grafické prostředí
 • grafické, interaktivní zadání a úpravy s okamžitou vizuální kontrolou
 • grafická schémata s parametrickými objekty a kótami a okamžitým přebíráním úprav
 • snadná obsluha, přehledná práce a rychlé výsledky návrhů
 • technologie šablon pro řešení častých úloh
 • podrobné příručky a nápověda
 • napojení výpočtu na konstrukční výkres
 • generování konstrukčních výkresů a jejich další zpracování v CAD ZEICON® nebo prostřednictvím exportu DXF/DWG libovolném, jiném SW CAD