Základní přehled

  • Rozsáhlá sbírka statických programů na podstatné inženýrské úlohy
  • Návrhy železobetonu, posouzení ocele a dřeva dle příslušných norem ČSN EN, obecné EN, DIN EN, BS EN a ÖNORM EN
  • Návrhy a posouzení typizovaných železobetonových prutových a plošných průřezů na MSÚ
  • ŽB spojité nosníky včetně základního rozvržení výkresu výztuže
  • Štíhlé ŽB sloupy se stavebně obvyklými tvary průřezů
  • Obdélníkové základové patky
  • Dalších 20 dílčích programů RTool, tj. časté prvky a detaily, beton, dřevo / krovy, ocel
  • Jednoduchý nástroj CAD na úpravy a export DXF/DWG generovaných výkresů řešených prvků

Charakteristiky RIBtec beton

RIBtec beton je všestranná, užitečná sbírka návrhových a posudkových programů, umožňující řešení jak standardních, tak i náročnějších a v praxi méně obvyklých případů.Tento sw balík nabízí zejména tyto následují funkce:

  • přehledné, objektové, kontextově senzitivní grafické prostředí
  • grafické, interaktivní zadání a úpravy s okamžitou vizuální kontrolou
  • grafická schémata s parametrickými objekty a kótami a okamžitým přebíráním úprav
  • snadná obsluha, přehledná práce a rychlé výsledky návrhů
  • technologie šablon pro řešení častých úloh
  • podrobné příručky a nápověda
  • napojení výpočtu na konstrukční výkres
  • generování konstrukčních výkresů a jejich další zpracování v CAD ZEICON® nebo prostřednictvím exportu DXF/DWG libovolném, jiném SW CAD