Přeskočit na hlavní obsah

Servis a podpora RIB

Objednávka technické podpory a služeb pro zákazníky bez Smlouvy o servisu software

Vyberte prosím požadované služby z následujících možností

zvolte jednu nebo více z nabízených možností
archiv typu ZIP nebo RAR se vstupním souborem projektu v softwaru RIB, popř. vč. vložených, souvisejících výstupů v PDF
komentář k problému, název, verze, Build-Nr. použitého softwaru RIB apod.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, přičemž ceny v Kč platí pro české, resp. v Eur pro slovenské aj. daňové rezidenty.

Po vyplnění a odeslání tohoto formuláře obdžíte jeho opis emailem.