Základní přehled

 • Posudek stability na klopení dle normy EN 1992-1-1, kap. 5.8.6 prostorovým, nelineárním výpočetem
 • Geometricky a fyzikálně nelineární výpočet na imperfektním systému přírůstkovou metodou zatěžování
 • Zohlednění spolupůsobení betonu mezi trhlinami (Tension Stiffening)
 • Zohlednění polohy působení zatížení (horní, dolní hrana, těžiště, libovolná poloha)
 • Vodorovná imperfekce automaticky dle normy afinně k 1. vlastnímu tvaru, nebo individuálně zadaná
 • Volitelné zohlednění vlivu dotvarování při automatickém výpočtu imperfekce
 • V jednom výpočetním běhu posouzení pro jednu a více různých, uživatelských nebo automatických kom-binací zatížení v různých časech a na různých statických schématech
 • Automatické sestavení kombinací až pro 4 různé časy, resp. statická schémata, nebo jejich individuální sestavení
 • Výstup relevantních parametrů únosného zatížení
 • Volitelný výstup nelineárních vnitřních účinků pro 100% únosného zatížení
 • Výstup efektivních tuhostí pro charakteristické únosné zatížení
 • Návrh na posouvající sílu a kroucení pro charakteristické únosné zatížení (z nelineárního výpočtu)
 • Návrh výztuže styku stojina - pásnice pro charakteristické únosné zatížení (z nelineárního výpočtu)

Charakteristiky programu FERMO stabilita

Funkční rozšíření FERMO stabilita využívá výkonnou technologii FEM TRIMAS na nelineární, prostorový, přírůstokový výpočet maximálního únosného zatížení se zohledněním teorie II. řádu a efektivních tuhostí a vlivů DSR. Z toho plynou zejména následující výhody:

 • realistický výpočetní model klopení velmi štíhlých nosníků
 • realistické zohlednění transportních a montážních stavů
 • lokální snížení tuhosti v oblastech prostupů a ozubů
 • efektivní a bezpečné výsledky i pro vysoce zatížené prvky