Základní přehled

 • Výpočet vlastních frekvencí a harmonických tvarů
 • Přepočet zatížení na kinematicky ekvivalentní hmoty
 • Volitelně zohlednění geometrické matice tuhosti převzetím spočtených vnitřních účinků z požadovaného zatěžovacího stavu
 • Grafické vyhodnocení vlastních frekvencí a animace harmonických tvarů
 • Grafické zobrazení ekvivalentních uzových hmot
 • Dokumentace výsledků graficky a tabelárně

Charakteristiky RTfrequenz

Funkční rozšíření RTfrequenz umožňuje frekvenční analýzu prutových, plošných i kombinovaných výpočetních modelů TRIMAS a PONTI, tj. jak pozemních, tak i mostních staveb. Centrální panel voleb frekvenční analýzy a grafická podpora zaručují přehlednou obsluhu a poskytují zejména následující výhody:

 • snadná obsluha a rychlé výsledky vlastních frekvencí a harmonických tvarů
 • spektrum využití jak pro pozemní, tak i mostní stavby
 • frekvenční analýza libovolných postorových prutových, plošných a kombinovaných výpočetních modelů
 • efektivní řešení lineárního problému vlastních čísel i pro velké výpočetní modely
 • možnost rozšíření o modální odezvu a seizmickou analýzu včetně návrh souvisejících návrhů a posudků (rozšíření RTerdbeben)