Základní přehled

 • Knihovna univerzálních, kompatibilních konečných prvků
 • Robustní a spolehlivá, matematická formulace konečných prvků
 • Zohlednění křivosti geometrie prutů a skořepin
 • Interakce vnitřních sil M, N, MT u prutových prvků
 • Kompletní paleta typů zatížení
 • Integrované návrhy a posudky železobetonu na MSÚ již v základní verzi
 • Rozhraní DXF pro přenos geometrických podkladů z CAD

Charakteristiky TRIMAS® fem

TRIMAS® fem je univerzálním nástrojem na řešení statiky pozemních konstrukcí formou kombinovaných plošných a prutových prostorových výpočetních modelů bez systémového omezení jejich velikosti co do počtu konečných prvků a stupňů volnosti. Poskytuje zejména následující výhody:

 • interaktivní grafické prostředí obsluhy 3D s okamžitou vizualizací prováděných úprav
 • sestavení výpočetního modelu z konstrukčních objektů, nezávisle na síti konečných prvků
 • automatizované sestavení a výpočet kombinací zatížení a spolehlivé návrhy železobetonu na MSÚ dle aktuálních norem řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK
 • výpočty a návrhy rovinných a prostorových úloh, vč. kombinace plošných a prutových konečných prvků
 • lineární analýza vnitřních účinků nezávisle na materiálu konstrukce
 • možnost postupného doplňování všech dalších funkčních rozšíření TRIMAS v závislosti na potřebách řešených projektů