Základní přehled

 • Konzistentně linearizovaná, jednotná formulace všech typů konečných prvků se zohledněním geometricky nelineárního chování
 • Velká přetvoření a natočení, geometrické ztužení
 • Prutové konečné prvky s implicitně možnou ztrátou stability na vzpěr a klopení
 • Zohlednění boulení u skořepinových prvků
 • Zohlednění lanového efektu, křivostí konstrukce a smyku
 • Automatika výpočtu max. únosného zatížení
 • Nelineární výpadek prutu na tah nebo tlak

Charakteristiky RTnlgeo

Funkční rozšíření RTnlgeo umožňuje nelineární výpočty se zohledněním teorie II. řádu prutových, plošných i kombinovaných výpočetních modelů TRIMAS. Centrální panel voleb nelineárního algoritmu a grafická podpora zaručují přehlednou obsluhu a poskytují zejména následující výhody:

 • realistické modelování skutečného chování nosné konstrukce
 • zohlednění možné ztráty stability na vzpěr, klopení a boulení
 • zohlednění výpadku prutů
 • zohlednění efektu ztužení zatížené konstrukce pro hospodárnější navrh konstrukce