Základní přehled

 • Posouzení dřevěných průřezů prutových prvků dle aktuální normy EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK
 • Posudky volitelně jak pro zatěžovací stavy, tak i pro jejich návrhové kombinace
 • Zohlednění modifikačních a deformačních součinitelů pro dřevěné konstrukce
 • Snížením tuhosti pro případy šikmého ohybu a interakce smyku s kroucením
 • Posouzení zatěžovacích stavů spočtených nelineární výpočtem (např. s teoriíí II. řádu, imperfekcemi, výpadkem prutu aj.)
 • Optimalizace materiálu záměnou materiálu a/nebo profilů pro zkušební posudek
 • Výsledky formou průběhů na celé konstrukci, resp. prvku, nebo diagramů na zvoleném profilu
 • Individuální konfigurace tiskových protokolů

Charakteristiky RTholzbemessung

Funkční rozšíření RTholzbemessung pro TRIMAS poskytuje zejména následující výhody:

 • integrované posudky dřevěných prutových konstrukcí, funkční rovněž pro případy materiálově a konstrukčně smíšených výpočetních modelů.
 • využití ve spojení s dalšími funkčními rozšířeními TRIMAS, jako např. geometrická nelinearita, stabilitní výpočty, vlastní frekvence aj., významně rozšiřuje aplikační spektrum
 • optimalizované, resp. v posudcích předběžně ověřené materiály a profily lze uložit pro navazující, finální výpočet a posouzení
 • variabilní grafické zobrazní výsledků posouzení formou průběhů jak na celé konstrukci, tak i na úrovni profilu
 • konfigurovatelný obsah textového protokolu výsledků