Základní přehled

 • Modální spektrální odezva vlastních frekvencí (zjištěných s rozšířením RTfrequenz) s kontrolou dostatečnosti energie vybuzených vlastních tvarů
 • Zohlednění parametrů podloží a návrhového spektra dle normy EN nebo dle vlastní definice
 • Účinky v globálních směrech x a y nebo v pootočeném souřadném systému
 • Statistická kombinace Min/Max modálních účinků, volitelně typu SRSS nebo CQC, pro navazující návrhy
 • Návrhy betonu pro mimořádnou seizmickou kombinaci
 • Protokol součtu totálních hmot a výsledků modální analýzy pro každý modální tvar
 • Grafické zobrazení modálních posuvů a vnitřních účinků a statisticky kombinovaných vnitřních účinků

Charakteristiky RTerdbeben

Funkční rozšíření RTerdbeben, spolu s RTfrequenz, umožňují seizmickou analýzu prutových, plošných i kombinovaných výpočetních modelů TRIMAS a PONTI, tj. jak pozemních, tak i mostních staveb. Panely voleb frekvenční a seizmické analýzy a grafická podpora zaručují přehlednou obsluhu a poskytují zejména následující výhody:

 • převzetí vlastních frekvencí a harmonických tvarů z frekvenční analýzy RTfrequenz
 • seizmická analýza a návrhy libovolných postorových prutových, plošných a kombinovaných výpočetních modelů, včetně vrstevnatého podloží (RTbodenmodell)
 • snadné rozšíření statického výpočetního modelu o dynamický výpočet seizmicity včetně možnosti zohlednění globálních torzních zatížení
 • automaticky propojené řešení: statický výpočet > frekvenční a modální analýza > návrhové kombinace
 • hierarchické návrhy na MSÚ, MSP, MS únavy pro všechny řešené návrhové situace; stálá, mimořádná a mimořádná seizmická
 • přehledné grafické a numerické zobrazení výsledků návrhů