Základní přehled

 • Výpočet deformací (průhybů) prostorových prutových, plošných a kombinovaných konstrukcí betonových kostrukcí
 • Zohlednění vzniku trhlin a časových vlivů dotvarování a smršťování
 • Empirický nelineární výpočet kvazistálých deformací
 • Zohlednění efektivních tuhostí vyztuženého průřezu s trhlinami
 • Zohlednění spolupůsobení betonu mezi trhlinami
 • Rozevírání trhlin vzniklých při charakteristické kombinaci zatížení

Charakteristiky RTgzg-ZII

RTgzg-ZII rozšiřuje lineárně-elastický výpočet deformací betonových prutových, plošných a kombinovaných konstrukcí v TRIMAS a PONTI o nelineární, realistický výpočet kvazistálých průhybů. Panel cílených voleb po konstrukčních prvcích modelu a grafické vyhodnocení zaručují snadnou obsluhu a poskytují zejména následující výhody:

 • přehledné nastavení parametrů a cílená volba nelineárně řešených oblastí výpočetního modelu
 • využití jak pro pozemní, tak I mostní stavby
 • zohlednění historie zatěžování a vlivu dotvarování a smršťování
 • redistribuce napětí na výpočetním modelu s trhlinami
 • interaktivní grafické vyhodnocení s porovnáním lineárně-elastických a nelineárně spočtených kvazistálých průhybů
 • interaktivní grafické vyhodnocení výsledků s okamžitými výstupy