Základní přehled

 • Stabilitní analýza prutových, plošných a kombinovaných výpočetních modelů nosných konstrukcí
 • Výpočet affiních tvarů imperfekcí
 • Výpočet kritických zatížení na vzpěr, klopení a boulení
 • Zohlednění šikmé polohy vyšetřovaného objektu
 • Animace vlastních kritických tvarů

Charakteristiky RTstabil

Funkční rozšíření RTstabil umožňuje stabilitní analýzu prutových, plošných i kombinovaných výpočetních modelů TRIMAS a PONTI, tj. jak pozemních, tak i mostních staveb. Centrální panel voleb stabilitní analýzy a grafická podpora zaručují přehlednou obsluhu a poskytují zejména následující výhody:

 • stanovení součinitelů kritického zatížení
 • využití jak pro pozemní, tak i mostní stavby
 • výkonný řešič lineárního problému vlastních čísel umožňuje rychlé výpočty i velkých modelů
 • vhodný nástroj na úvodní analýzu nelineárních problémů
 • stanovení nejnepříznivějšího tvaru imperfekce pro navazující geometricky a materiálově nelineární výpočty v deformovaném tvaru
 • vizualizace mechanismu kalapsu pomocí animace