Základní přehled

  • Postupná výstavba nosné konstrukce: přidávání / odstranění dílčích konstrukčních prvků
  • Změna vlastností konstrukčních prvků: průřez, materiál
  • Změna vlastností v místech styku konstrukcí: klouby, spáry
  • Změna okrajových podmínek uložení
  • Přenos deformovaného tvaru výpočetního modelu (např. s imperfekcí) do následujícího geometricky nelineárního výpočtu

Charakteristiky RTbauzustaende

Funkční rozšíření RTbauzustaende umožňuje řešení postupné výstavby prutových, plošných i kombinovaných výpočetních modelů TRIMAS. Interaktivní grafická podpora zaručuje přehlednou obsluhu a poskytuje zejména následující výhody:

  • popis postupné výstavby a zatěžování nosné konstrukce přiřazením dílčích konstrukčních prvků a zatěžovacích stavů zvoleným stavebním stádiím
  • univerzální funkční rozšíření pro stavby mostů i pozemní stavby
  • řešení montážních a sanačních stavů konstrukce
  • výsledky ze všech stavebních stádií jsou k dispozici pro sestavení požadovaných návrhových kombinací a navazující návrhy a posudky
  • technologií stavebních stavů lze rovněž využít pro přehledné řešení nelineárních výpočtů