Základní přehled

 • Podpora norem pro pozemní i mostní stavby
 • Návrhy na mezních stavech použitelnosti: vznik a šířka trhlin, napětí v betonu a v betonářské a předpjaté výztuži, hloubka tlačené zóny aj.
 • Návrhy na mezních stavech únavy: únava betonu, podélné a příčné výztuže
 • Zohlednění směrnice pro vodonepropustné betonové konstrukce (TP ČBS 04 VBK, resp. WU-Richtlinie)
 • Zohlednění vnitřních raných a vnějších vynucených přetvoření
 • Zohlednění pvynucených přetvoření vlivem odtoku hydratačního tepla
 • Zohlednění návrhu tlustostěnných prvků
 • Automatika hierarchie návrhů: MSÚ > MSP > Únava

Charakteristiky RTgzg-b

RTgzg-b rozšiřuje základní funkční rozsah návrhů TRIMAS na MSÚ betonových prutových, plošných a kombinovaných konstrukcí pozemních a mostních staveb o navrhování na MSP a MS únavy. Panel voleb výpočtu a návrhů, databanka výsledků, spolu s grafickou podporou zadání a vyhodnocení, zaručují spolehlivou obsluhu a poskytují zejména následující výhody:

 • přehledná, cílená volba návrhových parametrů po konstrukčních prvcích modelu
 • zohlednění různého stáří betonu v čase 1. vzniku trhlin a v čase 1. vnějšího zatížení
 • interaktivní grafické vyhodnocení výsledků všech návrhů, s informací o rozhodujícím návrhu
 • stručné a podrobné tabelární sestavy výsledků pro grafický výběr oblastí modelu
 • optimální řešení pro vodonepropustné betonové konstrukce