Základní přehled

 • Grafické zadání předpjaté výztuže a parametrů předpětí s okamžitou kontrolou úprav
 • Libovolné prostorové uspořádání předpjaté výztuže
 • Snadný popis geometrie lan a kabelů v půdorysu a nárysné rovině
 • Kombinace všech druhů předpětí: interní, externí, předem předpjatá výztuž, dodatečně předpínaná výztuž, předpjatá výztuž bez soudržnosti
 • Výkres mřížky (výšky vedení kabelu podél osy) s exportem DXF
 • Podmínky předpětí: předepnutí, popuštění, dopnutí, pokluz
 • Zohlednění tření u křivočarých kabelů
 • Výpočet hmotnosti a délek předpjaté výztuže

Charakteristiky RTvorspannung

Funkční rozšíření RTvorspannung umožňuje definici předpětí jak u prutových, tak i plošných konstrukčních prvků výpočetních modelů TRIMAS. Interaktivní grafická podpora zaručuje snadnou obsluhu a poskytuje zejména následující výhody:

 • optimální zadání i pro případy komplikované, prostorové geometrie předpínacích kabelů
 • okamžitá vizuální kontrola zadání a úprav
 • předpínací lana se shodnými parametry a trasováním se pro usnadnění zadání slučují do tzv. Ideálního kabelu
 • výkonné funkce pro cílené úpravy geometrie a kopírování kabelů a předběžnou analýzu účinků předpětí na konstrukční prvek
 • využití ve spojení s dalšími funkčními rozšířeními TRIMAS, jako např. stavební stádia aj., významně rozšiřuje aplikační spektrum