Osvědčený software PINwalls

Program PINwalls se v praxi navrhování podchycení základů již mnohokrát osvědčil, neboť poskytuje spolehlivé a srozumitelné výsledky. Významnou předností této aplikace je automatizované modelování (FEM) postupných stavů budování a ukončení stavby.

Základní přehled

 • Parametrický polygonální tvar hrany terénu s  databankou tvarů
 • Parametrický polygonální tvar opěrného tělesa s databankou tvarů
 • Volitelná schémata redistribuce tlaku zeminy pro účely posouzení globální stability
 • Zohlednění stádií výkopu a dokončení stavby se změnami statického systému
 • Výpočet vnitřních účinků, napětí, kotevních sil, reakcí, deformací a kontaktních napětí
 • Výpočet nutných délek kotev z podmínky globální stability ve hluboké kluzné spáře
 • Posouzení bezpečnosti na usmyknutí, globální stability, klopení, usmyknutí základu, stability podloží, sedání a napětí v základové spáře, návrhy betonu opěrného tělesa na ohyb a posouvající sílu

Charakteristiky PINwalls

PINwalls je prakticky zaměřený, geotechnický software s grafickým prostředím obsluhy a poskytuje spolehlivé a srozumitelné výsledky:

 • grafické zadání a úpravy výpočetního modelu s optimální kontrolou a okamžitým zobrazováním úprav.
 • výpočty a návrhy kotevní opěrného tělesa integrovaným, plně automatizovaným výpočtem FEM
 • přehledné prostředí obsluhy a voleb výpočtů, posudků a návrhů.
 • snadná obsluha a rychlé úpravy parametrické geometrie a vlastní objektů výpočetního modelu
 • rychlá kontextová nápověda a příklady vzorových řešení
 • podpora tvorby firemních a uživatelských šablon typických případů řešení
 • přehledné, strukturované numerické a grafické výsledky v konfigurovatelném a opakovatelném protokolu