Novinky

Program RTwalls byl již od verze 19.0 vybaven novým grafickým prostředím a moderním, strukturovaným, konfigurovatelným a opakovatelným protokolem s grafickými průběhy a schématy. Tento vývoj pokračuje v současné programové verzi RTwalls 22.0, která vedle průběžné údržby a přizpůsobení na Windows 11 nabízí další novinky a rozšíření:

 • Protokol výpočtů, návrhů a posudků byl kompletně přepracován na základě praktických připomínek a požadavků uživatelů. Kapitoly zadání výpočetního modelu a jeho zatížení po stavebních fázích se nyní protokolují na začátku protokolu, tj. odděleně od dílčích výsledků výpočtů, návrhů a posudků. jednotlivých fází a závěrečné rekapitulace. Toto snižuje jeho rozsah výstupů a zvyšuje jejich přehlednost a uživatelskou konfigurovatelnost.
 • Rozšířený Pomocník zadání nového projektu a průběhu povrchu terénu.
 • Databanka materiálů zemin byla rozšířena o možnost přiřazení zvolené barvy k typu materiálu. (Standardní barvy dle typu materiálu definuje norma DIN 4023.)
 • Další nové kontroly věcné správnosti zadání projektu a příslušná varování před vlastním zahájením výpočtu.
 • Kontrola kotev přes stavební fáze a zamezení vzniku "zdvojených" kotev na stejné poloze.
 • Podrobnější dokumentace řídících parametrů výpočtu a výsledků (volby výpočtu tlaku zeminy, objasnění rozdílů mezi posudky svislého směru, deformace stěny ve výšce dna v závěrečném schématu výsledků aj.).
 • Modernizované prostředí RTwalls přineslo již v minulosti např. tyto novinky:
  • komfortní prostředí obsluhy s přepínáním jazyků (CZ, EN. DE);
  • praktická navigace k řešení dle typu pažící konstrukce;
  • Pomocník zadání dle typu pažící konstrukce;
  • modulární koncepce pro různě typy konstrukcí: štětové, záporové, pilotové a milánské stěnyů
  • přehledné pásy karet s funkcemi pro zadání výpočetního modelu, výpočet a návrhy a vyhodnocení;
  • panel struktury objektů projektu, tabulky parametrů a panel vlastností objektů;
  • rychlý přehled výsledků geotechnických posudků, , optimalizace geotechnických posudků;
  • klasifikace zatížení pomocí atributů zatěžovacích stavů;
  • volitelně valstní návrhové kombinace k návrhovým situacím;
  • nový protokol s individuální konfigurací a filtrováním;
  • úpravy na aktuální stav Eurocodů.

RTwalls standardně vytváří automatické návrhové kombinace, do kterých vstupují všechna stálá a proměnná zatížení s příslušnými součinitely v plné výši a současně. Cílené přiřazení kombinačních součinitelů různým typům proměnných zatížení, vzájemně se vylučující stavy apod. tak nelze řešit v jednom programovém běhu.

V nové verzi RTwall lze vedle těchto automatických kombinací definovat, s příslušným funkčním, resp. licenčním oprávněním, uživatelské návrhové kombinace, což umožňuje cílené analýzy různých stavebních fází a návrhových situací. Tímto lze v konkrétních případech významě zlepšit hospodárnost návrhu.

Základní přehled

 • Statické výpočty, posouzení a návrhy konstrukcí pažících stěn hlubokých stavebních jam
 • Polygonálnítvar povrchu terénu a databanka typických tvarů terénů a databanka parametrů zemin
 • Lavičky na straně výkopu a terénu s vrstvami zeminy
 • Svislé štětové, záporové, pilotové a betonové milánské stěny vč. statického návrhu konstrukce
 • Databanka ocelových profilů I-,IPE, H-, U, 2xU a štětovnic výrobců Arbed, Hoesch, Larssen, Corus, British Steel a Skyline
 • Pažící stěna řešená jako konzola, 1- a vícepolový nosník s podporami, resp. předpjatými/nepředpjatými kotvami a libovolným typem vetknutí patky
 • Zohlednění fází výkopu a zpětného zásypu
 • Hydrostatický vliv hladin vody před a za stěnou
 • Posouzení součtu svislých sil, nutných délek kotev,stability svahů, globální stability polohy, únosnosti kotev a prvků pažící konstrukce (zápory, převázka, výplň)
 • Posouzení seizmicity s ohledem na fáze výkopu a zatížení

Charakteristiky RTwalls EXPERT

RTwalls EXPERT je osvědčeným geotechnickým programem na komplexní řešení všech typů konstrukcí pažících stěn stavebních jam a poskytuje např. tyto výhody:

 • geotechnické výpočty a posudky dle norem řady EN 1997, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, starší normy DIN a technických pravidel EAU &  EAB
 • přehledné grafické prostředí a s parametrickými úpravami, kontextovými nabídkami a instantní stručnou nápovědou
 • rychlé zapracování do používání programu, příklady vzorových řešení
 • rychlé výsledky, posouzení a návrhy různých typů kotvených nebo rozpíraných stěn
 • podpora tvorby firemních a uživatelských šablon typických případů řešení
 • přehledný, konfigurovatelný, formátovaný protkol s numerickými výsledky, grafickými schématy a průběhy