Novinky

Program RTwalls byl nově vybaven modernějším grafickým prostředím a dalšími funkcemi. Přepracované protokoly výpočtů a posouzení v technologii RTreport nabízí šablony pro stručný, podrobný nebo detailní výstup a umožňují rovněž individuální, opakovatelné sestavy v závislosti na konkrétním projektu. Hlavní novinky jsou následující:

 • nové, komfortní prostředí obsluhy s přepínáním jazyků (CZ, EN. DE)
 • praktická navigace k řešení dle typu pažící konstrukce
 • pomocník rychlého zadání dle typu pažící konstrukce
 • nová modulární koncepce pro různě typy konstrukcí: štětové, záporové, pilotové a milánské stěny
 • přehledný pás karet pro Zadání, Výpočet, Návrhy a Vyhodnocení
 • panel struktury objektů zadání, tabulky parametrů a panel vlastností objektů
 • funkční rozšíření: náhledy, optimalizace geotechnických posudků
 • klasifikace zatížení pomocí atributů zatěžovacích stavů
 • volitelně uživatelské návrhové kombinace k návrhovým situacím
 • nové výstupy s individuální konfigurací a filtrováním
 • úpravy na aktuální stav Eurocodů

RTwalls standardně vytváří automatické návrhové kombinace, do kterých vstupují všechna stálá a proměnná zatížení s příslušnými součinitely v plné výši a současně. Cílené přiřazení kombinačních součinitelů různým typům proměnných zatížení, vzájemně se vylučující stavy apod. tak nelze řešit v jednom programovém běhu.

V nové verzi RTwall lze vedle těchto automatických kombinací definovat, s příslušným funkčním, resp. licenčním oprávněním, uživatelské návrhové kombinace, což umožňuje cílené analýzy různých stavebních fází a návrhových situací. Tímto lze v konkrétních případech významě zlepšit hospodárnost návrhu.

Základní přehled

 • Statické výpočty, posouzení a návrhy konstrukcí pažících stěn hlubokých stavebních jam
 • Polygonálnítvar povrchu terénu a databanka typických tvarů terénů a databanka parametrů zemin
 • Lavičky na straně výkopu a terénu s vrstvami zeminy
 • Svislé štětové, záporové, pilotové a betonové milánské stěny vč. statického návrhu konstrukce
 • Databanka ocelových profilů I-,IPE, H-, U, 2xU a štětovnic výrobců Arbed, Hoesch, Larssen, Corus, British Steel a Skyline
 • Pažící stěna řešená jako konzola, 1- a vícepolový nosník s podporami, resp. nepředpjatými kotvami a libovolným typem vetknutí patky
 • Zohlednění fází výkopu a zpětného zásypu
 • Hydrostatický vliv hladin vody před a za stěnou
 • Posouzení součtu svislých sil, nutných délek kotev,stability svahů, globální stability polohy, únosnosti kotev a prvků pažící konstrukce (zápory, převázka, výplň)

Charakteristiky RTwalls

RTwalls je osvědčeným geotechnickým programem na řešení všech typů konstrukcí pažících stěn stavebních jam a poskytuje např. tyto výhody:

 • geotechnické výpočty a posudky dle norem řady EN 1997, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT a dle starší normy DIN a technických pravidel EAU &  EAB
 • přehledné grafické prostředí a s parametrickými úpravami, kontextovými nabídkami a instantní stručnou nápovědou
 • rychlé zapracování do používání programu, příklady vzorových řešení
 • rychlé výsledky, posouzení a návrhy různých typů kotvených nebo rozpíraných stěn
 • podpora tvorby firemních a uživatelských šablon typických případů řešení
 • přehledný, konfigurovatelný, formátovaný protkol s numerickými výsledky, grafickými schématy a průběhy