Specializovaný software RTgabion

Geotechnický program RTgabion řeší návrhy a posouzení zajištění stability svahů konstrukcí stěny z gabionových bloků. Tvar terénu, průběh vrstev zeminy a geometrie uspořádání stěny z dílčích gabionových košů jsou prakticky libovolné.

Základní přehled

 • Geotechnické výpočty a posudky dle norem řady EN 1997, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, starší normy DIN
 • Parametrický, polygonální tvar povrchu terénu, databanka tvarů terénu
 • Snadné zadávání tvaru opěrné stěny pomocí gabionových bloků obdélníkového tvaru a popř. s jedním libovolně polygonálním blokem základu
 • tvaru stěny a terénu
 • Automatika generování kluzných spar v místech styku bloků pro účely posouzení bezpečnosti vnitřní stability
 • Zohlenění různých hladin vody před a za stěnou
 • Posouzení bezpečnosti na usmyknutí, globální stability, klopení, usmyknutí základu, stability podloží, sedání a napětí v základové spáře
 • Posouzení únosnosti gabionového bloku

Charakteristiky RTgabion

RTgabion je výkonný geotechnický software a poskytuje zejména následující výhody:

 • grafické zadání a úpravy výpočetního modelu s optimální kontrolou a okamžitým zobrazováním úprav.
 • přehledné prostředí obsluhy a voleb výpočtů, posudků a návrhů, rychlé výsledky po změnách v projektu
 • instantní kontextová nápověda a příklady vzorových řešení
 • snadné a rachlé výpočty gabionových stěn libovolného tvaru s různými zatíženími a vodními hladinami
 • přehledné, strukturované numerické a grafické výsledky v konfigurovatelném a opakovatelném protokolu