Specializovaný software DURO

DURO umožňuje statické výpočty, návrhy a posouzení různých typů protlačovaných potrubí s kruhovým průřezem, a to jak poddajných, tak i tuhých, z různých konstrukčních materiálů a geometrických rozměrů.

Základní přehled

 • volitelné metodiky ATV-A 161 (1990) nebo novější DWA-A 161 (06/2013 + 05/2017)
 • materiál potrubí: beton, železobeton, vláknocement, azbestocement, kamenina, ocel, litina a GRP (UPGF)
 • zohlednění sypkých zemin s reakcí v loži 90° a 180° a hornin s reakcí v loži 30°, 60°, 90° a 120°, přechodu protlaku ze sypké zeminy do horniny
 • zohlednění parametrů zeminy v závislosti na zhutnění, resp. konzistenci lože
 • dopravní zatížení se součinitelem bočního rázu a vodorovnými tlaky zeminy, SLW 60, SLW 30, LKW 12 a LM1, železniční 1- a 2-kolojevé LM71, letištní BFZ 90 až 750
 • protlak kruhových trub s přímou nebo zakřivenou trasou vč. výpočtu dovolených axiálních sil pro zakřivenou trasu v závislosti na axiálním modulu pružnosti materiálu trouby, geometrie trouby a přenosových prstenců
 • kontrola min. poměru tloušťka stěny / poloměr v závislosti na typu trouby
 • samostatná posouzení pro fázi výstavby a fázi provozu
 • posouzení napětí v podélném i příčném směru
 • posudek přetvoření pro trouby z GRP (UPGF) a posudek stability ohybově poddajných trub (analogicky dle ATV A127)
 • posouzení v podélném směru se zohledněním spojů trub a až 3 tlakových prstenců ve spoji
 • návrh betonových trub na min. zatížení, resp. min. nutná výztuž
 • návrh nutné výztuže železobetonových trub dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • zohlednění normy EN 1916, DIN V1201 a 1202 pro trouby z prostého betonu, vč. posouzení únavy pro 2E6 cyklů a výpočtu únosného zatížení
 • posouzení třídy zatížitelnosti pro betonové a ocelové trouby
 • grafické prostředí i výstup protokolu v češtině

Charakteristiky DURO

DURO je specializovaný, výkonný geotechnický software a poskytuje zejména následující výhody:

 • grafické zadání a úpravy výpočetního modelu
 • databanka typů trub s parametrickou definicí tvaru
 • rychlý výpočet, posouzení a návrhy protlačovaných trub popsaných v metodice ATV, resp. DWA
 • třídy zeminy a způsoby protlaku dle metodiky ATV, resp. DWA, individuální parametry materiálu zeminy
 • standardní a individuální dopravní zatížení
 • konfigurovatelný, opakovatelný protokol výpočtu s tabelárními výsledky a grafickým schématem výpočetního modelu