Všestranný software LIMES

Geotechnický program LIMES je oblíbený pro svoji všestrannost, neboť umožňuje řešení všech geometrických typů opěrných stěn: od prefabrikovaných úhlových stěn, přes historické tíhové stěny až po komplikovanější tvary stěn s konzolami a ostruhou. Praktický rozsah aplikace.

Základní přehled

 • Databanka typických, parametrizovaných tvarů opěrných stěn
 • Tvorba vlastních, polygonálních tvarů opěrných stěn (DXF)
 • Parametrické úpravy tvaru stěny a terénu
 • Umístění a úpravy konzol a ostruhy
 • Volitelná schémata redistribuce tlaku zeminy pro účely posouzení globální stability
 • Automatické a ruční vytváření návrhových řezů
 • Posouzení bezpečnosti na usmyknutí, globální stability, klopení, usmyknutí základu, stability podloží, sedání a napětí v základové spáře
 • Návrhy betonové opěrné stěny na ohyb a posouvající sílu pro MSÚ a MSP dle obecné EN, včetně národních parametrů pro pro CZ ≈ SK, DE, AT a dle starší normy DIN

Charakteristiky LIMES

LIMES je výkonný geotechnický software a poskytuje zejména následující výhody:

 • grafické zadání a úpravy výpočetního modelu s optimální kontrolou a okamžitým zobrazováním úprav.
 • přehledné prostředí obsluhy a voleb výpočtů, posudků a návrhů, rychlé výsledky po změnách v projektu
 • rychlá kontextová nápověda a příklady vzorových řešení
 • univerzální nástroj na řešení všech typů opěrných stěn
 • zohlenění libovolných zatížení na stěnu a terén, hladiny vody před a za stěnou
 • podpora tvorby firemních a uživatelských šablon typických případů řešení
 • přehledné, strukturované numerické a grafické výsledky v konfigurovatelném a opakovatelném protokolu
Stáhnout parametrický výkres tvaru a výztuže ŽB úhlové opěrné stěny

Včetně dynamického generování tvarů ohybů prutů apod. Lze otevřít a upravovat v sharewaru RTviewer, jeho instalace ke stažení > zde.

Po instalaci RTviewer a stažení parametrického výkresu opěrné stěny > RIBcadParametrickaOperka.cvd ho otevřete poklepáním na ikonu souboru. Parametrické úpravy výkresu otevřete pravým tlačítkem myši při přejezdu přes tvar stěny. Tabelární výkaz množství výztuže lze generovat přímo v RTviewer. Pro další, detailnější úpravy výkresu jej lze exportovat do DXF nebo DWG.