Novinky

Geotechnický program NAGELWAND využívá na stanovení kritického lomového mechanismu numerickou metodu KEM (kinematic element method). Volitelně se vyšetřuje kinematika posuvu jednoho nebo dvou tuhých těles. Zohlednit tak lze následující varianty geometrie terénu a stěny:

 • libovolný tvar povrchu terénu;
 • libovolný průběh vrstev zeminy a hladin vody;
 • různé sklony úseků stěny;
 • různé uspořádání hřebů co do rozteče, sklonu a délky.

Na povrch terénu a ve vrstvách zemin lze umísťovat bloková a spojitá zatížení a tato přiřazovat do různých skupin typů účinku, které se korespondujícím způsobem zohledňují v řešených návrhových situacích a souvisejících posudcích.

Pro výpočet namáhání hřebů a stěny lze zvolit různé mechanismy porušení a uvažovat je samostatně nebo kombinovaně. Nutné délky hřebů se optimalizují výpočtem přes všechny stavební stavy svahu. Tímto programovým řešením lze rychle a efektivně zvládnout množství inženýrských úloh souvisejících s návrhem hřebíkovaných svahů.

Součástí výpočtů je integrovaný návrh nutné výztuže stříkané betonové skořepiny stěny svahu a posudek jejího propíchnutí v kotevních oblastech hřebů.

Kontrolu správnosti posudků a návrhů umožňuje strukturovaný, konfigurovatelný a opakovatelný protokol.

Základní přehled

 • Geotechnické výpočty a posudky dle norem řady EN 1997, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, starší normy DIN a technických pravidel EAU &  EAB
 • Aplikace numerické metody KEM s volbou kolabujících těles; podrobněji k metodě KEM > zde
 • Snadný návrh hřebů vč. optimalizace jejich délek
 • Integrovaný návrh betonové skořepiny stěny dle EN 1992-1-1 , včetně NA pro CZ, DE, AT, popř. dle DIN 1045 a DIN 1045-1
 • Návrh betonu plně automatizovaným výpočtem FEM na šikmý ohyb s posouvající silou
 • Posoudek propíchnutí betonové stěny v místech hřebů
 • Návrh hřebů na ohyb z výsledků geotechnických výpočtů
 • Moderní grafické prostředí přepínáním jazyků CZ, UK, DE.
 • Panel struktury objektů zadání, tabulky parametrů a panel vlastností objektů
 • Kontrolovatelné a srozumitelné výsledky ve strukturovatném, konfigurovatelném protokolu s šablonami pro stručný, podrobný a detailní výstup

Charakteristiky NAGELWAND

NAGELWAND je výkonný, geotechnický software, vybavený ergonomickým prostředím obsluhy a poskytuje technicky fundované výsledky zaměřené na stavební praxi:

 • grafické zadání a úpravy výpočetního modelu s optimální kontrolou a okamžitým zobrazováním úprav.
 • moderní, intuitivní, objektové prostředí s pásem karet, panelem rachlý start, struktůrou a vlastnostmi objektů
 • rychlé zapracování do používání programu, příklady vzorových řešení
 • rychlé výpočty a návrhy stabilizujících stěn svahů se zohledněním libovolných zatížení a hladin vody
 • podpora tvorby firemních a uživatelských šablon typických případů řešení