Specializovaný software ROHR

Inovovaná metodika DWA-A 127 na statické výpočty, návrhy a posouzení hloubených potrubí, aplikovaná v geotechnickém programu ROHR, harmonizuje starší předpisy s aktuálním stavem příslušných norem Eurocode.

Základní přehled

 • volitelné metodiky ATV-DVKW-A127 (08/2000) nebo novější DWA-A 127 (10/2014, resp. 08/2016)
 • zohlednění požadavků norem EN 1916 a DIN V 1201 a 1202
 • všechny typy trub uložených v zeminách dle uvedených metodik, a to jak ohybově tuhé, tak i ohybově poddajné a tvárné
 • kruhové a vejcovité průřezy s patkou nebo bez, s různou tloušťkou stěny ve vrcholu, opěří a dnu
 • materiál trub: beton, železobeton, litina, HDPE, PVC, ocel, kamenina, vláknocement, azbestocement, PP-B, PP-R, GRP (UPGF)
 • dočasně „ztekucené“, samozhutnitelné materiály zásypu
 • zohlednění primární napjatosti zeminy z vlastní tíhy a min/max vodní hladiny
 • výpočet zatížení zásypem v závislosti na výšce nadloží a průměru potrubí
 • silniční zatížení SLW 60, SLW 30, LKW 12 a LM1, železniční 1- a 2-kolojevé LM71, letištní BFZ 90 až 750
 • vlastní zatížení vč. dynamického součinitele a zohledněním horizontálních tlaků
 • návrh nutné výztuže železobetonových trub dle norem ČSN EN 1992-1-1, obecné EN 1992-1 a dále národní přílohy pro D, A a GB, starší DIN 1045 a DIN 1045-1
 • běžné a vysokopevnostní betony, jedno- nebo dvouvrstvá výztuž
 • posouzení ŽB na únavu pro napětí ve stavu s trhlinami při 2.0E6 zatěžovacích cyklech
 • posouzení napětí, dlouhodobé pevnosti; u ohybově poddajných trub navíc posudek přetvoření, krátkodobých a dlouhodobých deformací a stability
 • klasifikace potrubí dle EN a výpočet požadované zatěžovací třídy LC
 • měřítková okótovaná schémata uložení potrubí a vrstev zeminy
 • grafické prostředí a výstupy v češtině

Charakteristiky ROHR

ROHR je specializovaný, výkonný geotechnický software a poskytuje zejména následující výhody:

 • grafické zadání a úpravy výpočetního modelu
 • databanka typů trub s parametrickou definicí tvaru
 • třídy zeminy a podmínky zásypu a lože potrubí dle metodiky DWA, individuální parametry materiálu zeminy
 • standardní a individuální dopravní zatížení
 • konfigurovatelný, opakovatelný protokol výpočtu s tabelárními výsledky a grafickým schématem výpočetního modelu