Specializovaný software ROHR

Inovovaná metodika DWA-A 127 na statické výpočty, návrhy a posouzení hloubených potrubí, aplikovaná v geotechnickém programu ROHR, harmonizuje starší předpisy s aktuálním stavem příslušných norem Eurocode. Jedná se zejména o následující novinky:

 • zavedení koncepce dílčích součinitelů bezpečnosti a spolehlivosti na straně účinků a odolností
 • aktualizace a rozšíření materiálových parametrů dle EN
 • změny v zatěžovacích schématech dle EN 1991
 • rozšíření zatížení o vlak UIC a letadla
 • rozšíření o dočasně „ztekucené“, samozhutnitelné zeminy zásypu
 • přepracované a rozšíření posudky napětí, přetvoření, únavy a stability
 • nově zavedené sklolaminátové trouby GRP (UPGF)

Základní přehled

 • Materiál trub: beton, železobeton, litina, HDPE, PVC, ocel, kamenina, vláknocement, PP-B, PP-R, GRP (UPGF), azbest
 • Posudky kruhových a vejcovitých tvarů trub s patkou nebo bez pro různé tloušťky stěny ve vrcholu, opěří a dnu
 • Posouzení únavy pro napětí stanovené s ohledem na vznik trhlin
 • Výpočet zatížení zatížení vlivem dopravy (vozidla, železnice, letadla)
 • Zohlednění primární napjatosti zeminy od vlastní tíhy a přitížení v závislosti na průměru potrubí a nadloží
 • Rozšířená metodika výpočtů pro dočasně „ztekucené“ materiály zásypu (např. na cementové bázi ZFSV) vč. posouzení tekutosti, samozhutnitelnosti a bezpečnosti proti vyplavení
 • Klasifikace dle a výpočet nutné třídy zatížení LC
 • Posouzení napětí, dlouhodobé pevnosti; u ohybově poddajných trub navíc posudek přetvoření, krátkodobých a dlouhodobých deformací a stability
 • Návrhy betonu trouby dle obecné EN, včetně národních parametrů pro pro CZ ≈ SK, DE, AT a dle starší normy DIN

Charakteristiky ROHR

ROHR je specializovaný, výkonný geotechnický software a poskytuje zejména následující výhody:

 • grafické zadání a úpravy výpočetního modelu
 • databanka typů trub s parametrickou definicí tvaru
 • třídy zeminy a podmínky zásypu a lože potrubí dle metodiky DWA, individuální parametry materiálu zeminy
 • standardní a individuální dopravní zatížení
 • konfigurovatelný, opakovatelný protokol výpočtu s tabelárními výsledky a grafickým schématem výpočetního modelu