Novinky

 • Nový prohlížeč obsahu výkresu ve 3D se stínováním, filtry konstrukčních prvků, materiálů a s komfortní obsluhou
 • Nové rozhraní CAM BVBS 3.0 (04/2019) jako datový soubor a/nebo QR kódy ve formátu PDF417. Rozšíření tohoto datového přenosů pro ohýbačky se týká zejména odstupňování výztuže, spojek a distančních žebříčků.
 • Aktualizace datového rozhraní DWG/DXF pro import z AutoCAD 2018 a Revit 2019
 • Rozšířené funkce hromadných úprav přes fólie a svazky fólií
 • Rozšířené funkce správy a úprav šrafování
 • Zlepšení importu a úprav textových bloků
 • Nové datové rozhraní IFC pro import a export digitálních modelů budov (Building Information Modeling) ve formátu IFC (*.ifc, Industry Foundation Classes), který obsahuje informace k jednotlivým konstrukčním prvkům v otevřeném standardu. Na základě geometrického popisu importovaných objektů IFC se tyto v ZEICONu přiřazují definovaným typům konstrukčních prvků (stěna, deska, nosník, prostup, sloup) s příslušnými parametry (atributy IFC).

Základní přehled

Rozšíření záklafní verze KOMPAKT betonářského CAD o výkresy výztuže:

 • tvorba ohybových tvarů výztuže
 • rozmísťování prutové výztuže a ohýbaných sítí v pohledech, projekci a řezech
 • tvorba ohybových tvarů betonářských sítí
 • rozmísťování rovinných betonářských sítí jednotlivě nebo po oblastech
 • katalog betonářských sítí a betonářské výztuže
 • automatické, asociativní popisy ohybových tvarů a jejich rozmístění
 • automatické textové výkazy výztuže
 • konzistentní funkce úprav

Charakteristiky ZEICON výztuž KOMPAKT

ZEICON výztuž KOMPAKT je profesní rozšíření základní verze betonářského CADu a nabízí např. následující výhody:

 • snadno ovladatelné uživatelské prostředí a rychlé zapracování
 • asociativita a jistota při vyzužování konstrukce na všech úrovních výkresu
 • při změnách se průběžně aktualizují rozmístěné tvary, počty kusů a výkazy
 • individuální možnosti nastavení funkcí vyztužování
FunkceVýztuž KOMPAKTVýztuž plná
Parametrická makra ZACneano
Externí referenceneano
Textové proměnné výkresuneano
Nahrazování textůneano
Informační soubor výkresuneano
Zaoblené a volně ohýbané tvary výztuženeano
Datový přenos výztuže (CAM)neano
Výkazy ohybů s grafickými schématyneano
Optimalizace prostřihu betonářských sítíneano
Vykreslení skutečných tvarů výztuženeano