NOVINKY ZEICON

Vedle průběžné údržby a přizpůsobení ZEICONu 22.0 na Windows 11 nabízí jeho aktuální verze další novinky a funkční rozšíření:

ZEICON výkresy tvaru a výztuže

 • Nabídka standardních šablon výkresů byla rozšířena o formáty DIN EN ISO 5457 a dále o různé typy razítek k průměrům ohýbání dle aktuálního stavu norem.
 • Automaticky vygenerované pohledy na stěny jsou nově asociativní, tj. úpravy stěn v půdorysu se okamžitě projevují v jejich pohledu.
 • Pro účely konzistentní integrace ZEICONu do procesů digitálního projektování (BIM) lze přiřazovat konstrukční prvky výkresu do globální struktury členení stavebního objektu, resp. projektu, popř. přebírat tuto jednoznačnou strukturu (včetně globálních kódů ID) z importovaných modelů IFC a toto přířazení opět následně exportovat.
 • Rozšířená správa importovaných výsledků nutných ploch výztuže ze statických výpočetních programů usnadňuje integraci ZEICONu do procesu digitální statiky (BIM), a to zejména při práci s výsledky z komplexních prostorových modelů.
 • Načtené výsledky nutných ploch výztuže As ze statických výpočtů se dynamicky zobrazují pod rozmístěnou tyčovou a síťovou výztuží, tj. již vykryté množsví rozmístěnou výztuží se automaticky odečítá od zobrazovaných zbývajících nutných ploch As.
 • Datové rozhraní CAM BVBS: vyřešený kolize při přenosu "ručně" ohýbané výztuže a smykových třmníků, resp. ohybů (hupů).
 • Viewer 3D:
  • Strukturované zobrazení členění budovy, ve kterém mohou být vybírány, skryty nebo odkryty jednotlivé konstrukční prvky komplexních stavebních objektů. Dále se zobrazují vlastnosti označeného konstrukčního prvku a sumarizace po podlažích.
  • Nově lze jednotlivě vybrat stropní nebo základovou desku a tuto přenést přímo do statického výpočtu v iTWO structure fem (od V22.0). Ze stávající geometrie desky se automaticky vytvoří výpočetní model. Stěny a sloupy pod vybranou deskou se konvertují na podpory, přičemž lze volit mezi fixní nebo pružnou podporou.
  • Aktivací většího počtu zdrojů světla vzniká určité okolní osvětlení, čímž dochází k projasnění tmavých částí zobrazení a stínů. Toto významně přispívá k přehlednému zobrazení prostorových modelů.
  • Snímky JPEG podokna Viewer 3D lze vkládat do výkresu ZEICON.
 • ZEICON IFC
  • Standard exportu formátu IFC volitelně ve verzi 2x3 nebo 4.0
  • Při importu a exportu IFC se nově předává i struktura členění stavebního objektu
  • Pokud data IFC obsahují konstrukční prvky tvořené metodou "Clippig", pak lze aktivovat příslušné varování

Základní přehled

Plná verze konstrukčního CAD ZEICON pro tvorbu výkresů tvaru:

 • úsečky, kužnice, kruhové oblouky, polygony, superpolygony, pomocné čáry
 • spliny, přechodnice, volně tažené křivky, texty, textové bloky a textové proměnné
 • konstrukční prvky jako jsou podpory/sloupy, desky a stěny s otvory, výklenky, prostupy a automatické průniky 
 • generování asociativních řezů přes konstrukčními prvky
 • asociativní kótování dle různých normových standardů
 • správa fólií (hladin) a svazků fólií výkresu
 • definice ploch a popisy ploch výměrou a obvodem
 • šrafování a výplně ploch
 • výpočet těžiště a momentů setrvačnosti ploch
 • grafické objekty (rastrové obrázky) a objekty standardu OLE
 • atributy, tj. podpora tvorby výkazů výměr s generováním množství a ceny
 • import a export ve formátu DXF, DWG a ZAC
 • centrální výkres a externí reference výkresů
 • prohlížeč obsahu výkresu ve 3D
 • makra z objektů výkresu a tvorba vlastních katalogů maker

Charakteristiky CAD ZEICON výkresy tvaru

ZEICON je výkonný, prakticky orientovaný betonářský CAD a nabízí např. následující výhody:

 • snadno ovladatelné uživatelské prostředí a rychlé zapracování
 • efektivní funkce pro provádění změn
 • všestranné použití nezávisle na konstrukčním materiálu dokumentovaného objektu (např. beton, ocel, dřevo)
 • ergonomický způsob práce s individuální možností konfigurace prostředí
 • asociativita a jistota prováděných kroků na všech úrovních výkresu
 • jednoduchý a přímý tisk (tiskárna, PDF, …) výkresu s funkcí náhledu WYSIWYG
 • propojení mezi výkresem a statickým výpočtem s optimální podporou inženýrského přístupu
FunkceTvar KOMPAKTTvar plná
Parametrická makra ZACneano
Externí referenceneano
Atributy, katalog atributůneano
Superpolygony, superpolygony z objektůneano
Spline, přechodniceneano
Segmenty polygonu viditelné / neviditelnéneano
Konstrukční prvky – nosník, sloup. deskaneano
Asociativní řezyneano
Oblé stěnyneano
Textové proměnné výkresuneano
Nahrazování textůneano
Informační soubor výkresuneano
Aritmetické početní funkceneano