NOVINKY ZEICON

Od verze ZEICON 21.0 jsou k dispozici další praktická a efektivní funkční rozšíření:

ZEICON výkresy tvaru a výztuže

 • Nová správa importovaných dat nutných ploch výztuže ze statických výpočetních programů usnadňuje zapojení ZEICONu do procesu digitální statiky (BIM).
 • Spočtené nutné plochy výztuže As lze inteligentě zobrazovat současně s rozmístěnou výztuží (profily a betonářské sítě) ve výkresu. Nová administrace poskytuje přehled a správu všech s výkresem ZEICON propojených výsledků nutných ploch As a umoňuje tak interakci i s komplexními prostorovými modely FEM.
 • Aktivní popojení na výsledky nutných ploch As umožňuje jejich cílenou aktualizaci ve výkresu v případě změn.
 • Za účelem konzistentního zapojení ZEICONu do procesů digitálního projektování (BIM) lze zařazovat konstrukční prvky výkresu do globální struktury členení stavebního projektu, popř. přebírat tuto jednoznačnou strukturu (včetně globálních kódů ID) z importovaných modelů IFC a toto přířazení opět následně exportovat.
 • Rozšíření integrovaného prohlížeče 3D Viewer prostorového uspořádání konstrukčních prvků ZEICON.

ZEICON IFC

 • Standard exportu formátu IFC volitelně ve verzi 2x3 nebo 4.0
 • Při importu a exportu IFC se nově předává i struktura členění stavebního objektu
 • Pokud data IFC obsahují konstrukční prvky tvořené metodou "Clippig", pak lze aktivovat příslušné varování

Základní přehled

Plná verze konstrukčního CAD ZEICON pro tvorbu výkresů tvaru:

 • úsečky, kužnice, kruhové oblouky, polygony, superpolygony, pomocné čáry
 • spliny, přechodnice, volně tažené křivky, texty, textové bloky a textové proměnné
 • konstrukční prvky jako jsou podpory/sloupy, desky a stěny s otvory, výklenky, prostupy a automatické průniky 
 • generování asociativních řezů přes konstrukčními prvky
 • asociativní kótování dle různých normových standardů
 • správa fólií (hladin) a svazků fólií výkresu
 • definice ploch a popisy ploch výměrou a obvodem
 • šrafování a výplně ploch
 • výpočet těžiště a momentů setrvačnosti ploch
 • grafické objekty (rastrové obrázky) a objekty standardu OLE
 • atributy, tj. podpora tvorby výkazů výměr s generováním množství a ceny
 • import a export ve formátu DXF, DWG a ZAC
 • centrální výkres a externí reference výkresů
 • prohlížeč obsahu výkresu ve 3D
 • makra z objektů výkresu a tvorba vlastních katalogů maker

Charakteristiky CAD ZEICON výkresy tvaru

ZEICON je výkonný, prakticky orientovaný betonářský CAD a nabízí např. následující výhody:

 • snadno ovladatelné uživatelské prostředí a rychlé zapracování
 • efektivní funkce pro provádění změn
 • všestranné použití nezávisle na konstrukčním materiálu dokumentovaného objektu (např. beton, ocel, dřevo)
 • ergonomický způsob práce s individuální možností konfigurace prostředí
 • asociativita a jistota prováděných kroků na všech úrovních výkresu
 • jednoduchý a přímý tisk (tiskárna, PDF, …) výkresu s funkcí náhledu WYSIWYG
 • propojení mezi výkresem a statickým výpočtem s optimální podporou inženýrského přístupu
FunkceTvar KOMPAKTTvar plná
Parametrická makra ZACneano
Externí referenceneano
Atributy, katalog atributůneano
Superpolygony, superpolygony z objektůneano
Spline, přechodniceneano
Segmenty polygonu viditelné / neviditelnéneano
Konstrukční prvky – nosník, sloup. deskaneano
Asociativní řezyneano
Oblé stěnyneano
Textové proměnné výkresuneano
Nahrazování textůneano
Informační soubor výkresuneano
Aritmetické početní funkceneano