NOVINKY ZEICON

Od verze ZEICON 21.0 jsou k dispozici další praktická a efektivní funkční rozšíření:

ZEICON výkresy tvaru a výztuže

 • Nová správa importovaných dat nutných ploch výztuže ze statických výpočetních programů usnadňuje zapojení ZEICONu do procesu digitální statiky (BIM).
 • Spočtené nutné plochy výztuže As lze inteligentě zobrazovat současně s rozmístěnou výztuží (profily a betonářské sítě) ve výkresu. Nová administrace poskytuje přehled a správu všech s výkresem ZEICON propojených výsledků nutných ploch As a umoňuje tak interakci i s komplexními prostorovými modely FEM.
 • Aktivní popojení na výsledky nutných ploch As umožňuje jejich cílenou aktualizaci ve výkresu v případě změn.
 • Za účelem konzistentního zapojení ZEICONu do procesů digitálního projektování (BIM) lze zařazovat konstrukční prvky výkresu do globální struktury členení stavebního projektu, popř. přebírat tuto jednoznačnou strukturu (včetně globálních kódů ID) z importovaných modelů IFC a toto přířazení opět následně exportovat.
 • Rozšíření integrovaného prohlížeče 3D Viewer prostorového uspořádání konstrukčních prvků ZEICON.

ZEICON IFC

 • Standard exportu formátu IFC volitelně ve verzi 2x3 nebo 4.0
 • Při importu a exportu IFC se nově předává i struktura členění stavebního objektu
 • Pokud data IFC obsahují konstrukční prvky tvořené metodou "Clippig", pak lze aktivovat příslušné varování

Základní přehled

Rozšíření plné verze betonářského CAD o výkresy výztuže:

 • tvorba ohybových tvarů výztuže
 • rozmísťování prutové výztuže a ohýbaných sítí v pohledech, projekci a řezech
 • tvorba ohybových tvarů betonářských sítí
 • rozmísťování rovinných betonářských sítí jednotlivě nebo po oblastech
 • automatické textové výkazy výztuže
 • automatické aktuální výkazy ohybů s grafickými schématy a individuální hlavičkou a rámečkem (A4)
 • asistenti vyztužování pro časté praktické případy
 • import nutných ploch výztuže z výpočtů TRIMAS a RTslab s automatickou adaptací na již rozmístěnou výztuž
 • automatické, asociativní popisy ohybových tvarů a jejich rozmístění
 • optimalizace prostřihu betonářských sítí
 • katalog betonářských sítí a betonářské výztuže
 • inteligentní vyztužovací makra
 • vykreslení skutečných tvarů a rozměrů ohybů a rozmístění výztuže
 • zaoblené a volně ohýbané tvary výztuže, šroubovice
 • konzistentní funkce úprav

Charakteristiky ZEICON výztuž

ZEICON výztuž je profesní rozšíření betonářského CADu a nabízí např. následující výhody:

 • snadno ovladatelné uživatelské prostředí a rychlé zapracování
 • asociativita a jistota při vyzužování konstrukce na všech úrovních výkresu
 • při změnách se průběžně aktualizují rozmístěné tvary, počty kusů a výkazy
 • datové propojení mezi statickým výpočtem a konstrukcí prvků usnadňuje práci na obou stranách
 • individuální možnosti nastavení funkcí vyztužování
FunkceVýztuž KOMPAKTVýztuž plná
Parametrická makra ZACneano
Externí referenceneano
Textové proměnné výkresuneano
Nahrazování textůneano
Informační soubor výkresuneano
Zaoblené a volně ohýbané tvary výztuženeano
Datový přenos výztuže (CAM)neano
Výkazy ohybů s grafickými schématyneano
Optimalizace prostřihu betonářských sítíneano
Vykreslení skutečných tvarů výztuženeano