NOVINKY ZEICON

Vedle průběžné údržby a přizpůsobení ZEICONu 22.0 na Windows 11 nabízí jeho aktuální verze další novinky a funkční rozšíření:

ZEICON výkresy tvaru a výztuže

 • Nabídka standardních šablon výkresů byla rozšířena o formáty DIN EN ISO 5457 a dále o různé typy razítek k průměrům ohýbání dle aktuálního stavu norem.
 • Automaticky vygenerované pohledy na stěny jsou nově asociativní, tj. úpravy stěn v půdorysu se okamžitě projevují v jejich pohledu.
 • Pro účely konzistentní integrace ZEICONu do procesů digitálního projektování (BIM) lze přiřazovat konstrukční prvky výkresu do globální struktury členení stavebního objektu, resp. projektu, popř. přebírat tuto jednoznačnou strukturu (včetně globálních kódů ID) z importovaných modelů IFC a toto přířazení opět následně exportovat.
 • Rozšířená správa importovaných výsledků nutných ploch výztuže ze statických výpočetních programů usnadňuje integraci ZEICONu do procesu digitální statiky (BIM), a to zejména při práci s výsledky z komplexních prostorových modelů.
 • Načtené výsledky nutných ploch výztuže As ze statických výpočtů se dynamicky zobrazují pod rozmístěnou tyčovou a síťovou výztuží, tj. již vykryté množsví rozmístěnou výztuží se automaticky odečítá od zobrazovaných zbývajících nutných ploch As.
 • Datové rozhraní CAM BVBS: vyřešený kolize při přenosu "ručně" ohýbané výztuže a smykových třmníků, resp. ohybů (hupů).
 • Viewer 3D:
  • Strukturované zobrazení členění budovy, ve kterém mohou být vybírány, skryty nebo odkryty jednotlivé konstrukční prvky komplexních stavebních objektů. Dále se zobrazují vlastnosti označeného konstrukčního prvku a sumarizace po podlažích.
  • Nově lze jednotlivě vybrat stropní nebo základovou desku a tuto přenést přímo do statického výpočtu v iTWO structure fem (od V22.0). Ze stávající geometrie desky se automaticky vytvoří výpočetní model. Stěny a sloupy pod vybranou deskou se konvertují na podpory, přičemž lze volit mezi fixní nebo pružnou podporou.
  • Aktivací většího počtu zdrojů světla vzniká určité okolní osvětlení, čímž dochází k projasnění tmavých částí zobrazení a stínů. Toto významně přispívá k přehlednému zobrazení prostorových modelů.
  • Snímky JPEG podokna Viewer 3D lze vkládat do výkresu ZEICON.
 • ZEICON IFC
  • Standard exportu formátu IFC volitelně ve verzi 2x3 nebo 4.0
  • Při importu a exportu IFC se nově předává i struktura členění stavebního objektu
  • Pokud data IFC obsahují konstrukční prvky tvořené metodou "Clippig", pak lze aktivovat příslušné varování

Základní přehled

Rozšíření plné verze betonářského CAD o výkresy výztuže:

 • tvorba ohybových tvarů výztuže
 • rozmísťování prutové výztuže a ohýbaných sítí v pohledech, projekci a řezech
 • tvorba ohybových tvarů betonářských sítí
 • rozmísťování rovinných betonářských sítí jednotlivě nebo po oblastech
 • automatické textové výkazy výztuže
 • automatické aktuální výkazy ohybů s grafickými schématy a individuální hlavičkou a rámečkem (A4)
 • asistenti vyztužování pro časté praktické případy
 • import nutných ploch výztuže z výpočtů TRIMAS a RTslab s automatickou adaptací na již rozmístěnou výztuž
 • automatické, asociativní popisy ohybových tvarů a jejich rozmístění
 • optimalizace prostřihu betonářských sítí
 • katalog betonářských sítí a betonářské výztuže
 • inteligentní vyztužovací makra
 • vykreslení skutečných tvarů a rozměrů ohybů a rozmístění výztuže
 • zaoblené a volně ohýbané tvary výztuže, šroubovice
 • konzistentní funkce úprav

Charakteristiky ZEICON výztuž

ZEICON výztuž je profesní rozšíření betonářského CADu a nabízí např. následující výhody:

 • snadno ovladatelné uživatelské prostředí a rychlé zapracování
 • asociativita a jistota při vyzužování konstrukce na všech úrovních výkresu
 • při změnách se průběžně aktualizují rozmístěné tvary, počty kusů a výkazy
 • datové propojení mezi statickým výpočtem a konstrukcí prvků usnadňuje práci na obou stranách
 • individuální možnosti nastavení funkcí vyztužování
FunkceVýztuž KOMPAKTVýztuž plná
Parametrická makra ZACneano
Externí referenceneano
Textové proměnné výkresuneano
Nahrazování textůneano
Informační soubor výkresuneano
Zaoblené a volně ohýbané tvary výztuženeano
Datový přenos výztuže (CAM)neano
Výkazy ohybů s grafickými schématyneano
Optimalizace prostřihu betonářských sítíneano
Vykreslení skutečných tvarů výztuženeano