Novinky

 • Nový prohlížeč obsahu výkresu ve 3D se stínováním, filtry konstrukčních prvků, materiálů a s komfortní obsluhou
 • Nové rozhraní CAM BVBS 3.0 (04/2019) jako datový soubor a/nebo QR kódy ve formátu PDF417. Rozšíření tohoto datového přenosů pro ohýbačky se týká zejména odstupňování výztuže, spojek a distančních žebříčků.
 • Aktualizace datového rozhraní DWG/DXF pro import z AutoCAD 2018 a Revit 2019
 • Rozšířené funkce hromadných úprav přes fólie a svazky fólií
 • Rozšířené funkce správy a úprav šrafování
 • Zlepšení importu a úprav textových bloků
 • Nové datové rozhraní IFC pro import a export digitálních modelů budov (Building Information Modeling) ve formátu IFC (*.ifc, Industry Foundation Classes), který obsahuje informace k jednotlivým konstrukčním prvkům v otevřeném standardu. Na základě geometrického popisu importovaných objektů IFC se tyto v ZEICONu přiřazují definovaným typům konstrukčních prvků (stěna, deska, nosník, prostup, sloup) s příslušnými parametry (atributy IFC).

Základní přehled

Základní verze konstrukčního CAD ZEICON KOMPAKT pro tvorbu výkresů tvaru:

 • úsečky, kužnice, kruhové oblouky, polygony, superpolygony
 • spliny, přechodnice, volně tažené křivky, texty a textové proměnné
 • asociativní kótování dle různých normových standardů
 • šrafování a výplně ploch
 • správa fólií (hladin) a svazků fólií výkresu
 • grafické objekty (rastrové obrázky) a objekty standardu OLE
 • atributy, tj. podpora tvorby výkazů výměr s generováním množství a ceny
 • import a export ve formátu DXF, DWG a ZAC

Charakteristiky CAD ZEICON výkresy tvaru

ZEICON KOMPAKT je výkonný, prakticky orientovaný betonářský CAD a nabízí např. následující výhody:

 • snadno ovladatelné pracovní prostředí a rychlé zapracování
 • efektivní funkce pro provádění změn
 • všestranné použití nezávisle na konstrukčním materiálu dokumentovaného objektu
  (např. beton, ocel, dřevo)
 • ergonomický způsob práce s individuální možností konfigurace prostředí
 • asociativita a jistota prováděných kroků na všech úrovních výkresu
 • jednoduchý a přímý tisk (tiskárna, PDF, …) výkresu s funkcí náhledu WYSIWYG
FunkceTvar KOMPAKTTvar plná
Parametrická makra ZACneano
Externí referenceneano
Atributy, katalog atributůneano
Superpolygony, superpolygony z objektůneano
Spline, přechodniceneano
Segmenty polygonu viditelné / neviditelnéneano
Konstrukční prvky – nosník, sloup. deskaneano
Asociativní řezyneano
Oblé stěnyneano
Textové proměnné výkresuneano
Nahrazování textůneano
Informační soubor výkresuneano
Aritmetické početní funkceneano