Základní přehled

 • Statický výpočet a navrhování betonových mostů dle aktuálních norem řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK a starší DIN-FB
 • Grafické prostředí obsluhy
 • Prutové, plošné a kombinované výpočetní modely mostů
 • Trámové, obloukové, rámové, roštové a deskové mostní konstrukce
 • Visuté a zavěšené mosty
 • Železobetonové mosty
 • Předpjaté mosty; lana bez soudržnosti, s dodatečnou soudržností, externí předpětí, kombinace druhů předpětí
 • Zohlednění fází výstavby

Novinky PONTI®

Pro zadání a popis obecných mostních průřezů hlavních trámů je k dispozici nové grafické prostředí, které obsahuje šablony typických tvarů a umožňuje jejich další geometrické interaktivní úpravy.

Charakteristiky PONTI® EXPERT

PONTI® EXPERT umožňuje modelování rovněž materiálově smíšených konstrukcí, např. ze dřeva, oceli nebo betonu. Návrhy nutných ploch výztuže plošných konstrukčních prvků lze pro podporu inteligentního vyztužování převzít do betonářského CADu ZEICON®. PONTI® EXPERT je rozsáhlý, výkonný software na řešení statiky komplexních mostních konstrukcí a poskytuje zejména následující výhody:

 • grafické prostředí pro zadání betonových mostních průřezů
 • grafické prostředí pro zadání výpočetního modelu s okamžitým zobrazováním všech úprav
 • automatika dopravních zatížení a návrhových kombinací
 • cílené přiřazení návrhových parametrů konstrukčním prvkům mostu
 • výpočty a návrhy komplexních rovinných a prostorových výpočetních modelů mostů, popř. včetně spodní stavby
 • import vytyčení mostu přes rozhraní DFX
 • šablony typických mostních průřezů, databanka výrobců předpínacích systémů
 • optimální podpora půdorysného a nárysného trasování předpínacích kabelů, možnost předpínání v podélném i příčném směru
 • vícestupňové předpětí
 • zjednodušené zohlednění fází výstavby a časových vlivů DSR
 • výkonné a hospodárné návrhy a posudky betonu
 • interaktivní grafické vyhodnocení výsledků výpočtů, kombinací a návrhů
 • stručné a podrobné tabelární sestavy výsledků