Přeskočit na hlavní obsah

Konstrukční prvky a prefabrikace

RIBtec

STATIKA KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ A BALÍKY POSUDKOVÝCH PROGRAMŮ PRO POZEMNÍ STAVBY A PREFABRIKACI

PŘÍKLADNOU INTEGRACÍ VÝPOČETNÍCH, NÁVRHOVÝCH, POSUDKOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH TECHNOLOGIÍ MINIMALIZUJÍ STATICKÉ PROGRAMY RIB ČASOVÉ NÁROKY A RUTINNÍ PRACNOST. VŠECHNY TYTO PROGRAMY JSOU ZAMĚŘENY NA MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ NÁKLADŮ SPOJENÝCH S NÁVRHEM A DOKUMENTACÍ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.

RTool

Balíček posudků pro dřevo, ocel, beton a zdivo

RTcdesign

Navrhování a posouzení betonových průřezů

RIBtec beton

Balík statických programů pro pozemní stavby

RIBtec beton Plus

Balík EXPERT statických programů pro pozemní stavby

BALKEN

Spojité nosníky pozemních staveb, beton, ocel, dřevo

BEST beton

Betonové sloupy na MSÚ, včetně nelineárního výpočtu dle teorie II. řádu a efektivních tuhostí

BEST požár

Návrh betonových sloupů na požární odolnost rozšířenou zónovou metodou (B2)

BEST ocel

Ocelové sloupy na MSÚ, včetně vzpěru s klopením a deformací na MSP

FUNDA

Základové pasy a patky s obdélníkovou deskou

FUNDA prefa

Rozšíření FUNDA o patky s vnějším nebo vetknutým kalichem

FUNDA polygon

Rozšíření FUNDA o patky s kruhovou nebo polygonální deskou

FUNDA expert

Základové patky a pasy s libovolným tvarem desky, vnitřní a vnější kalichy

FERMO pozemní stavby

Prefabrikované nosníky, deskové panely a filigrány pozemních staveb

FERMO mosty

ŽB a předpjaté prefabrikované trámy mostních staveb

FERMO stabilita

Posouzení stability na klopení

FERMO rozšíření

Další funkční rošíření FERMO

ZWAX

Šikmý ohyb polygonálních betonových a předpjatých průřezů

RTbsholz

Lepené nosníky a vazníky


Prefabrikovaná konstrukce nové výrobní haly VW v Bratislavě

Konstrukční řešení a realizaci nové prefabrikované nosné konstrukce přístavby výrobní haly 2A lakovna bratislavského závodu Volkswagen, realizované v průběhu zimy a jara 2010

Nová generace SW na statiku prefabrikátů

Železobetonové a předpjaté nosníky, stropní desky a filigrány

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu

Stručný popis projektu a stavby dvou plavebních komor na řece Mosela.

Praktická použitelnost metod navrhování ŽB konstrukcí na účinky požáru

Zhodnocení v kontextu konstrukce budovy a vlivů teorie II. řádu u sloupů

Frankfurtské letiště s novými leteckými spoji

5-ti mostní propojení letištních drah přes kapacitní dálnici a železnici

Upozornění ke statice RIBTEC

Společnost RIB ovlivňovala a utvářela svými softwarovými řešeními po více než šest dekád obor statiky stavebních konstrukcí a dosáhla v něm přesvědčivé reputace na vysoké úrovni. Poptávka po těchto řešeních však v posledních letech výrazně poklesla, a to jak na straně nových, tak i na straně našich dlouhodobých zákazníků. Z těchto důvodů jsme se po pečlivém uvážení rozhodli, do konce roku 2024 naši produktovou řadu RIBTEC, tj. všechny produkty RIBtec, RIBgeo, RIBfem, RIBcad a iTWO structure, ukončit.

Prodej nových a dalších licencí produktů RIBTEC byl ukončen k 31.12.2023.
Pro zákazníky se Smlouvou o servisu software v současnosti připravujeme finální verze 2024 (V23.9).
V roce 2024 k produktům RIBTEC, ve smyslu našich smluv o servisu software, nadále poskytujeme podporu a údržbu.
Stávající smlouvy o servisu software k produktové řadě RIBTEC budou písemným sdělením, zaslaným nejpozději do 30. září 2024, ze strany RIB ukončeny k 31.12.2024.
Po uplynutí roku 2024 ukončíme veškeré služby z titulu smluv o servisu software k produktové řadě RIBTEC.
Veškere dodané licence softwaru produktové řady RIBTEC bude možné nadále používat i po 31. prosinci 2024.
Plánujeme umožňovat výměny a náhrady prostředků licenční ochrany i po 31. prosinci 2024, a to tak dlouho, dokud to bude technicky možné.

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Spojte se prosím se svojí obvyklou kontaktní osobou RIB z oboru statiky stavebních konstrukcí, naším servisním týmem nebo pište na RIB.praha@rib-software.com. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na čísle +420 241 442 078. Rádi bychom zdůraznili, že toto rozhodnutí nemá jakýkoliv dopad na ostatní produkty RIB. Namísto toho zaměříme zaměstnance z oboru statiky více na další vývoj našeho ostatního produktového portfolia, abychom vám mohli i v budoucnu nadále nabízet inovativní řešení.

Chceme poděkovat vám, našim milým zákazníkům, stejně tak všem dalším, kteří se angažují v oboru statiky stavebních konstrukcí, za dlouholetou důvěru, loajalitu a podnětné přínosy a prosíme o pochopení tohoto těžkého rozhodnutí.