BIM & statika stavebních konstrukcí

iTWO structure umožňuje inženýrům, statikům velmi efektivní sdílení modelu konstrukce prostřednictvím standardizovaného formátu IFC a/nebo nativního, otevřeného formátu RIB iTWO CPIxml. Výchozí geometrii konstrukce pro tvorbu výpočetního modelu lze ze systémů CAD rovněž přebírat integrovaným rozhraním DWG/DXF. Z této nové, postupně vyvíjené generace softwaru RIB na řešení statiky obecných, prostorových modelů pozemních, inženýrských a mostních staveb > iTWO structure fem je již k dispozici 1. funkční balík pro betonové desky, a to včetně doplňku PlugIn Revit na obousměrný přenos informací mezi projektem (projektantem, architektem) a výpočetním modelem (statikem).

Přenos modelů přes PlugIn Revit

Doplněk RIB PlugIn pro Revit umožňuje, nad rámec běžného přenosu geometie, přenos tzv. analytického modelu, tj. cílených, pro statiku relevantních vlastností do iTWO structure fem. Informace k modelu lze přebírat jak např. po jednotlivých stropních deskách, tak i současně pro celý stavební objekt. Tyto informace jsou základem pro objektově orientované sestavení výpočetního modelu FEM. Jednoznačná ID objektů CAD zaručují správné přiřazení vlastností konstrukčním prvkům modelu v iTWO structure fem.

Přenos výsledků návrhů do CAD a do softwarů specializovaných dodavatelů

iTWO structure fem umožňuje datový přenos výsledků návrhů, tj. staticky nutných ploch výztuže, do jiných systémů CAD (např. Allplan, STRAKON aj.). Nainstalovaný software specializovaných dodavatelů konstrukčních detailů (Schöck, Halfen, Filigran aj.) lze startovat přímo z prostředí iTWO structure fem, přičemž se v kontextu řešeného detailu současně předávají rozměry prvku a výsledky výpočtu FEM.

Koordinace geometrie modelu přes formát IFC

Datové rozhraní IFC betonářského CAD ZEICON podporuje u dílčích konstrukčních prvků v tomto otevřeném, datovém standardu (Open BIM) inteligentní přenos informací z digitálních modelů budov. Při importu, resp. exportu přes IFC se popis geometrie objektů automaticky a organizovaně po podlažích převádí na parametry vlastních konstrukčních prvků ZEICONu (deska, stěna, průvlak, sloup, otvor, ...) a naopak. Na základě těchto obsažených údajů v modelu a jeho následném statickém výpočtu a návrhu lze pro dané konstrukční prvky efektivně zhotovovat konstrukční výkresy.