Přeskočit na hlavní obsah

FEM pro mosty

RIBfem

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ PRO MOSTNÍ STAVBY, TO JE PONTI

SYSTÉM PONTI ČERPÁ Z DESETILETÍ ZKUŠENOSTÍ RIB S PROPOJOVÁNÍM OBORU STATIKY SILNIČNÍCH A ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ A LÁVEK PRO PĚŠÍ A CYKLISTY S POČÍTAČOVÝMI TECHNOLOGIEMI. VÝPOČETNĚ INTENZIVNÍ PROCESY PŘEBÍRÁ TECHNICKÝ SOFTWARE, A POSKYTUJE TAK VÍCE PROSTORU PRO OPTIMALIZACI NÁVRHU, NAPŘ. CO DO PŘEDPĚTÍ A MINIMALIZACE BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE. PODPORU NALEZNETE TÉMĚŘ PRO VŠECHNY TYPY MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ, OD MONOLITICKÝCH, PŘEs PŘEDPJATÉ AŽ PO SPŘAŽENÉ, VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ FÁZÍ VÝSTAVBY.

Inovativní řešení mostůRychlost a výhody modulárních konstrukcí mostů, přednáška (v angličtině) na 4. mostním kolokviu, pořádaném Technickou akademii Esslingen (TEA)
  

PONTI® kompakt

Monolitické železobetonové mosty

PONTI® EXPERT

Monolitické, segmentové a předpjaté mosty

PONTI® stahlverbund EXPERT

Spřažené ocelobetonové mosty

RTstahlverbundKT

Spřažené truhlíkové nebo komorové profily

RTstahlverbundFT

Spřažené profily I s prefabrikovaným bedněním

RTstahlverbund WIB

Spřažené profily I zalité v betonu

PONTI® betonverbund EXPERT

Spřažené betonové mosty s trámy prefa


Upozornění ke statice RIBTEC

Společnost RIB ovlivňovala a utvářela svými softwarovými řešeními po více než šest dekád obor statiky stavebních konstrukcí a dosáhla v něm přesvědčivé reputace na vysoké úrovni. Poptávka po těchto řešeních však v posledních letech výrazně poklesla, a to jak na straně nových, tak i na straně našich dlouhodobých zákazníků. Z těchto důvodů jsme se po pečlivém uvážení rozhodli, do konce roku 2024 naši produktovou řadu RIBTEC, tj. všechny produkty RIBtec, RIBgeo, RIBfem, RIBcad a iTWO structure, ukončit.

Prodej nových a dalších licencí produktů RIBTEC byl ukončen k 31.12.2023.
Pro zákazníky se Smlouvou o servisu software v současnosti připravujeme finální verze 2024 (V23.9).
V roce 2024 k produktům RIBTEC, ve smyslu našich smluv o servisu software, nadále poskytujeme podporu a údržbu.
Stávající smlouvy o servisu software k produktové řadě RIBTEC budou písemným sdělením, zaslaným nejpozději do 30. září 2024, ze strany RIB ukončeny k 31.12.2024.
Po uplynutí roku 2024 ukončíme veškeré služby z titulu smluv o servisu software k produktové řadě RIBTEC.
Veškere dodané licence softwaru produktové řady RIBTEC bude možné nadále používat i po 31. prosinci 2024.
Plánujeme umožňovat výměny a náhrady prostředků licenční ochrany i po 31. prosinci 2024, a to tak dlouho, dokud to bude technicky možné.

Rádi zodpovíme vaše dotazy. Spojte se prosím se svojí obvyklou kontaktní osobou RIB z oboru statiky stavebních konstrukcí, naším servisním týmem nebo pište na RIB.praha@rib-software.com. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na čísle +420 241 442 078. Rádi bychom zdůraznili, že toto rozhodnutí nemá jakýkoliv dopad na ostatní produkty RIB. Namísto toho zaměříme zaměstnance z oboru statiky více na další vývoj našeho ostatního produktového portfolia, abychom vám mohli i v budoucnu nadále nabízet inovativní řešení.

Chceme poděkovat vám, našim milým zákazníkům, stejně tak všem dalším, kteří se angažují v oboru statiky stavebních konstrukcí, za dlouholetou důvěru, loajalitu a podnětné přínosy a prosíme o pochopení tohoto těžkého rozhodnutí.

Prefabrikovaná konstrukce nové výrobní haly VW v Bratislavě

Konstrukční řešení a realizaci nové prefabrikované nosné konstrukce přístavby výrobní haly 2A lakovna bratislavského závodu Volkswagen, realizované v průběhu zimy a jara 2010

Nová generace SW na statiku prefabrikátů

Železobetonové a předpjaté nosníky, stropní desky a filigrány

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu

Stručný popis projektu a stavby dvou plavebních komor na řece Mosela.

Praktická použitelnost metod navrhování ŽB konstrukcí na účinky požáru

Zhodnocení v kontextu konstrukce budovy a vlivů teorie II. řádu u sloupů

Frankfurtské letiště s novými leteckými spoji

5-ti mostní propojení letištních drah přes kapacitní dálnici a železnici