NOVINKY ZEICON IFC

Od verze ZEICON 21.0 jsou k dispozici další praktická a efektivní funkční rozšíření:

 • Standard exportu formátu IFC volitelně ve verzi 2x3 nebo 4.0
 • Při importu a exportu IFC se nově předává i struktura členění stavebního objektu
 • Pokud data IFC obsahují konstrukční prvky tvořené metodou "Clippig", pak lze aktivovat příslušné varování

Základní přehled

Datové rozhraní IFC pro import a export digitálních modelů budov (Building Information Modeling) ve formátu IFC (*.ifc, Industry Foundation Classes), který obsahuje informace k jednotlivým konstrukčním prvkům v otevřeném standardu. Na základě geometrického popisu importovaných objektů IFC se tyto v ZEICONu přiřazují definovaným typům konstrukčních prvků (stěna, deska, nosník, prostup, sloup) s příslušnými parametry (atributy IFC).

Import IFC poskytuje následující funkce:

 • podporované konstrukční prvky: stěny, popř. včetně prostupů, desky, popř. včetně otvorů, nosníky, obdélníkové a kruhové sloupy
 • import geometrie tvořené metodou extruse (tělesa rotační, extrudovaná a sweep)
 • filtr importu přes materiály a jejich přiřazení
 • automatizace vytváření hierarchiccké sady fólií v ZEICONu odvozená ze struktury stavebního projektu, objektu, konstrukčních výšek (podlaží) a typů konstrukčních prvků
 • protokol kontroly kvality importu
 • podporované standardy IFC2x3 a IFC4

Export IFC je možný pro konstrukční prvky ZEICONu, popsanými příslušnými parametry:

 • pro účely export IFC musí být konstrukční prvky ZEICONu zařazeny dle dané syntaxe IFC do struktury stavebního projektu, objektu, konstrukčních výšek (podlaží)
 • standard exportu je IFC4

Charakteristiky ZEICON IFC

ZEICON IFC perspektivní funkční rozšíření a nabízí např. následující výhody:

 • inteligentní přenos dat mezi systémy CAD v mezinárodním standardu IFC
 • převzetí geometrie a prostorového uspořádání konstrukčních prvků
 • spolehlivý přenos dat ve standardizovaném, nezávislém formátu
 • podpora standardů IFC 4.0 a 2x3
 • následné úpravy geometrie prvků pro účely výpočetních modelů, např. osy a styky stěn aj.