Novinky

Od verze 20.0 je možný nejen import formátu IFC (BIM), ale i export konstrukčních prvků z výkresů ZEICON s jejich příslušnými parametry. Pro úspěšný export IFC je možné a nutné v ZEICONu přiřadit těmto konstrukčním prvkům odpovídajícívlastnostmi, které si vyžaduje standard syntaxe IFC, tj. zejména klasifikace projektu, stavebního objektu a prvku.

Základní přehled

Datové rozhraní IFC pro import a export digitálních modelů budov (Building Information Modeling) ve formátu IFC (*.ifc, Industry Foundation Classes), který obsahuje informace k jednotlivým konstrukčním prvkům v otevřeném standardu. Na základě geometrického popisu importovaných objektů IFC se tyto v ZEICONu přiřazují definovaným typům konstrukčních prvků (stěna, deska, nosník, prostup, sloup) s příslušnými parametry (atributy IFC).

Import IFC poskytuje následující funkce:

  • podporované konstrukční prvky: stěny, popř. včetně prostupů, desky, popř. včetně otvorů, nosníky, obdélníkové a kruhové sloupy
  • import geometrie definované metodou extruse (tělesa rotační, extrudovaná a sweep)
  • filtr importu přes materiály a jejich přiřazení
  • automatizace vytváření fólií v ZEICONu odvozená od konstrukčních výšek (podlaží) a typů konstrukčních prvků
  • protokol kontroly kvality importu

Charakteristiky ZEICON IFC

ZEICON IFC perspektivní funkční rozšíření a nabízí např. následující výhody:

  • inteligentní přenos dat mezi systémy CAD v mezinárodním standardu IFC
  • převzetí geometrie a prostorového uspořádání konstrukčních prvků
  • spolehlivý přenos dat ve standardizovaném, nezávislém formátu
  • podpora formátů IFC 4.0 a 2x3
  • následné úpravy geometrie prvků pro účely výpočetních modelů, např. osy a styky stěn aj.