Základní přehled

 • Otevřené nebo uzavřené ocelové truhlíky
 • Jednokomorové průřezy se šikmými stěnami
 • Varianty průřezů pro fáze výstavby a oblasti se vznikem trhlin
 • Statický výpočet a navrhování betonových mostů dle obecné normy EN 1994-2, národní DIN EN 1994-2 nebo starší DIN-FB 104
 • Klasifikace průřezů, posouzení na MSÚ, MSP, MS únavy a spřažení

Charakteristiky funkčního rozšíření RTstahlverbundKT

RTstahlverbundKT rozšiřuje základní nabídku spřažených ocelových profilů tvaru I o truhlíkové a jednokomorové průřezy, které se hojněji využívají u mostů s větším rozpětím a poskytuje tak spolu se základním softwarem PONTI® stahlverbund zejména následující výhody:

 • grafické prostředí pro parametrické zadání spřažených průřezů
 • grafické prostředí pro zadání výpočetního modelu s okamžitým zobrazováním všech úprav
 • import vytyčení mostu přes rozhraní DFX
 • přehledná organizace fází výstavby prostřednictvím stavebních stavů, subsystémů, zatěžovacích stavů a variant spřažených průřezů
 • zohlednění oblastí se vznikem trhlin v betonové desce a spolupůsobící oblasti desky
 • příčný roznos zatížení dopravou na spřažené trámy přes ortotropní desku
 • automatika dopravních zatížení a návrhových kombinací
 • automatický výpočet sekundárních zatížení od dotvarování a smršťování
 • grafické vyhodnocení posudků spřažených průřezů formou průběhů s volitelnými oblastmi a rozsahem tabelárních výstupů
 • návrhy a posouzení rovněž ostatních konstrukčních prvků mostu, jako např. příčníky, mostní opěry, pilíře, mostovky v příčném směru aj.
 • optimalizace využití ocelových průřezů jejich předběžnou výměnou již v rámci posudků