Základní přehled

 • Statický výpočet a navrhování ŽB mostů dle aktuálních norem řady EN, vč. národních parametrů pro CZ ≈ SK, DE, AT, UK a starší DIN-FB
 • Rozšířený model zatížení dopravou (LMM, LM4)
 • Interaktivní grafické prostředí
 • Prutové, plošné a kombinované výpočetní modely mostů
 • Trámové, obloukové, rámové, roštové a deskové mostní konstrukce
 • Výpočet, návrhové kombinace a posudky pro monolitické mosty s betonářskou výztuží (tj. bez předpětí)

Charakteristiky PONTI® KOMPAKT

PONTI® KOMPAKT umožňuje kompletní řešení statiky běžných typů, zpravidla jednopolových, nepředpjatých betonových mostů, a to jak z hlediska jejich únosnosti (ohyb, smyk, kroucení), tak i na jejich použitelnost (trhliny, napětí betonu a výztuže, průhyby). Grafické prostředí zaručuje přehlednou obsluhu a poskytuje zejména následující výhody:

 • cílené přiřazení návrhových parametrů konstrukčním prvkům mostu
 • automatika dopravních zatížení a návrhových kombinací
 • zohlednění různého stáří betonu v čase 1. vzniku trhlin a v čase 1. vnějšího zatížení (ranná a pozdější vynucená přetvoření)
 • zohlednění směrnice pro vodonepropustné betonové konstrukce (TP ČBS 04 VBK, resp. WU-Richtlinie)
 • zohlednění návrhu tlustostěnných prvků
 • interaktivní grafické vyhodnocení výsledků všech návrhů, s informací o rozhodujícím návrhu
 • stručné a podrobné tabelární sestavy výsledků pro grafický výběr oblastí modelu