Základní přehled

Rozšíření plné verze ZEICON tvar a výztuž o podporu a automatizaci tvorby výrobní dokumentace filigránů (polostropů):

 • generování rozmístění stropních panelů v libovolných polygonálních plochách
 • nastavitelné polohy uložení a spár, automatické popisy a kótování
 • individuální řízení procesu generování rozmístění pomocí externě definovatelných uživatelských parametrů
 • definice tzv. svazků a obsahů palet
 • individuální nastavení vzhledu výkresu, výrobních schémat, výztuže a výkazů výměr
 • automatické generování výztuže filigránů se zohledněním šikmých hran a prostupů
 • zadání vestavěných prvků do půdorysu jako např. elektrických zásuvek, třmínkových lišt nebo vývodů vedení, ohranění, lemování, izolace, pohledových hran, koncových háků, krepování, vyztužení hran třmínky nebo ohýbanými sítěmi
 • plně automatizovaná tvorba soupisek s individuálními možnostmi nastavení rámečku, rozložení a obsahu výkresu
 • automatické vyztužení pomocí žebříčků, podélných prutů, příčných prutů a sítí
 • automatické kótování geometrie desky, prostupů a vestavěných prvků
 • plně automatické popisy pomocí textových proměnných
 • případné další úpravy soupisek a výkresů rozmístění standardními funkcemi ZEICONu, vkládání přídavné výztuže, komentářů, horní výztuže a poznámek ke zmonolitnění
 • náhled a úpravy soupisek na obrazovce
 • výstup soupisek jednotlivě ve formátu A4, jako výkres A0 nebo datovým přenosem přímo do výroby
 • úpravy distribučních svazků a palet, automatické výkresy obsahu palet
 • soupisky a výkazy, soupisky pro jednotlivé desky, protokol vyztužení, soupiska vestavěných prvků, výkaz tyčové výztuže, výkaz žebříčků, přehled střihů žebříčků a betonářských sítí
 • datový přenos na výrobní automaty ve všech běžných formátech (Filzmoser, BVBS, CADCAM, GTL,...)
 • přenos dat do rozpočtovacích programů

Charakteristiky ZEICON FILIGRANY

Funkční rozšíření ZEICON FILIGRANY pro podporu automatizace výrobní dokumentace polostropů a nabízí např. následující výhody:

 • sada konfiguračních parametrů pro individuální nastavení generování dokumentace filigránů dle požadavků a zvyklostí výrobny
 • automatické I ruční rozmísťování výztuže
 • individuální a plnohodnotné výstupy výrobních soupisek a výkazů
 • integrace do výrobního procesu prostřednictvím datových rozhraní CAM a přenos informací do rozpočtovacích programů