Přeskočit na hlavní obsah

Zakládání staveb a geotechnika

RIBgeo

JEDNOTNÁ KONCEPCE GEOTECHNICKÝCH POSUDKŮ

ŠIROKÉ SPEKTRUM RELEVANTNÍCH POSUDKŮ A NÁVRHŮ V OBLASTI ZAKLÁDÁNÍ STAVEB A GEOTECHNIKY POKRÝVÁ SPECIALIZOVANÁ PODSKUPINA PROGRAMŮ. RIB SE PODÍLÍ V PŘÍSLUŠNÝCH PRACOVNÍCH SKUPINÁCH NA TVORBĚ TECHNICKÝCH PRAVIDEL TOHOTO OBORU, COŽ ZARUČUJE JEJICH RYCHLOU A SPRÁVNOU IMPLEMENTACI DO SOFTWARU A JISTOTU PLATNOSTI ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ.

NAGELWAND

Posouzení hřebíkovaných svahů včetně návrhů betonové skořepiny

RTwalls

Pažení stavebních jam, základní verze

RTwalls EXPERT

Pažení stavebních jam, rozšířená verze

PINWALLS

Podchycení základů opěrným tělesem

LIMES

Výpočty a posouzení opěrných stěn

RTgabion

Výpočty a posouzení opěrných gabionových stěn

ROHR

Hloubená potrubí dle metodiky ATV-A 127/DWA-A 127

DURO

Protlačovaná potrubí dle metodiky ATV 161A/DWA-A 161

GLEITK

Posouzení stability svahů a hrází


PROFESIONÁLNÍ SOFTWARE PRO STATIKY A INŽENÝRY

V časech neúprosně krátkých termínů a nedostatku odborného personálu mají zásadní význam integrovaná řešení. Statický software RIBTEC proto poskytuje a využívá synergie při výpočtech, navrhování, posuzování a konstrukčním ztvárnění. Během celého statického návrhu tak čerpáte výhody efektivního toku dat ve smyslu Building Information Modeling (BIM).

Softwarová řešení RIB pro statiku stavebních konstrukcí pokrývají oblast pozemních a inženýrských staveb, návrhy dílčích konstrukčních prvků a prefabrikátů, zakládání staveb a geotechniku, až po výpočty metodou konečných prvků (FEM), včetně mostů. Na tuto bohatou paletu přímo navazuje tvorba konstrukčních výkresů tvaru a výztuže.

Firma RIB kontinuálně vyvíjí již od roku 1961 pokrokové statické programy a FEM. Tyto programy dlouhodobě s úspěchem používá více než 5.000 inženýrských kanceláří, stavebních společností, developerů a státních organizací. Více než cca 100 dílčích statických programů RIBTEC pokrývá široké spektrum potřeb současné stavební praxe.

Obr. 6     Železobetonový vazník s vaznicemi

Prefabrikovaná konstrukce nové výrobní haly VW v Bratislavě

Konstrukční řešení a realizaci nové prefabrikované nosné konstrukce přístavby výrobní haly 2A lakovna bratislavského závodu Volkswagen, realizované v průběhu zimy a jara 2010

Nová generace SW na statiku prefabrikátů

Železobetonové a předpjaté nosníky, stropní desky a filigrány
Provozní zkouška plavební komory Zeltingen

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu

Stručný popis projektu a stavby dvou plavebních komor na řece Mosela.
Prefabrikovaný skelet nosné konstrukce, foto zhotovitele PSG a.s., Otrokovice

Praktická použitelnost metod navrhování ŽB konstrukcí na účinky požáru

Zhodnocení v kontextu konstrukce budovy a vlivů teorie II. řádu u sloupů
Vizualizace projektu s mostními objekty, pohled od východu

Frankfurtské letiště s novými leteckými spoji

5-ti mostní propojení letištních drah přes kapacitní dálnici a železnici